Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1205

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacağını duyurdu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 1 öğretim üyesi alımı ile alakalı ilanı 12 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 1 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacağını duyurdu.
“Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümüne 1 (bir) adet belirli süreli statüde Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıda verilmiştir.”
İlanda yer alan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
  • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: Biyomühendislik Bölümü

İstenilen Belgeler:

  • Söz konusu kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde öz geçmişlerini (YÖK formatında)
  • Öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doçentlik/doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf,
  • Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

Genel Şartlar ve İletişim Bilgileri:

  1. Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren şahsen ya da posta yoluyla 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. Adayın bilimsel çalışmaları “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi” kapsamında değerlendirilir.
  3. Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
  4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
  5. İlgili bölümün eğitim dili İngilizce olduğundan başvuru yapacak adayların 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri gerekir.
  6. Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması ya da askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. İletişim: Telefon: 0332 223 5423; e-posta: [email protected]

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

19 − 5 =