Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 Akademisyen Alım İlanı

0
1272

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 1 öğretim üyesi ve 3 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 22 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 1 Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet öğretim üyesi (Doçent); 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca 3 (üç) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere 4 (dört) adet öğretim elemanı alınacaktır.”
 • Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
 • Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir
İlanda yer alan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi: Ekonomi Bölümü,Psikoloji
 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: Gıda Mühendisliği, İç Mimarlık

İstenilen Belgeler:

 • Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan
  • Dilekçe ekinde öz geçmişi (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doçentlik belgesinin aslı veya onaylı sureti, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı/ TC. kimlik kartı örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından 4 adet (CD halinde) ile 1 adet fiziki dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi adaylarından istenen belgeler:
  • Başvuru dilekçesi
  • Öz geçmiş.
  • Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • Adli Sicil Belgesi
  • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
  • e-Devlet üzerinden alınan lisans mezuniyet ile yüksek lisans durumunu gösteren belge ya da bu durumu gösteren belgenin aslı veya ıslak imzalı ve mühürlü sureti
  • Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığının gösterir belge aslı ya da onaylı sureti
  • e-Devlet üzerinden alınan Lisans ve Yüksek Lisans transkriptleri ya da transkriptlerin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
  • Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden alınanların dışındaki belgelerden resmi onaysız, ıslak imzasız veya fotokopi olarak sunulanlar değerlendirmeye alınmaz
  • ALES belgesi (son 5 yıl içinde alınmış)
  • İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YÖKDİL/YDS veya eşdeğeri)
Sınav Takvimi ve İletişim
 • Resmî Gazete Yayım : 22.01.2021
 • Son Başvuru Tarihi : 08.02.2021
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 12.02.2021
 • Giriş Sınavı Tarihi : 17.02.2021
 • Sonuç Açıklanma Tarihi : 22.02.2021
 • İletişim: Telefon: (0332) 223 5423 E-posta: [email protected] Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

six − 3 =