Kocaeli Üniversitesi 40 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak!

0
1254

Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı yayımladı.

Kocaeli Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 40 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 2 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanında 3 Öğretim Görevlisi ve 37 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 03.10.2019 tarihli “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.”
İlanda yer alan Kocaeli Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • İzmit MYO: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
 • Rektörlük: Türk Dili
 • Yabancı Diller Y.O: Yabancı Diller Bölümü

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresine girip alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1.  2 Adet müracaat formu,
 2. Öz geçmiş,
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)
 5. Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)
 6. 2 Adet fotoğraf,
 7. ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)
 8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)
 10. Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
 11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
 12. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
 13. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

AÇIKLAMA

 1. Ales Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 Tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
 4. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
 7. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Başvuru Yeri ve Adresi
Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No: 515 A 41001 İZMİT//KOCAELİ adresine yapacaklardır
Başvuru Tarihleri:
 • Duyuru Başlama Tarihi: 02.12.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 16.12.2020
 • Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi: 23.12.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi: 30.12.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 06.01.2021
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.kocaeli.edu.tr

Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 03.10.2019 tarihli “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.”
İlanda yer alan Kocaeli Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Denizcilik Fakültesi: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Türk Dili ve Edebiyat
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Uçak Elektrik-Elektronik, Havacılık Yönetim, Uçak Gövde-Motor Bakım
 • Hukuk Fakültesi: Özel Hukuk, Kamu Hukuku
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim, Çalışma Ek. ve End. İlişkiler
 • İlahiyat Fakültesi: İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri
 • İletişim Fakültesi:  Gazetecilik, Reklamcılık
 • Mimarlık Fakültesi: Mimarlık Bölümü
Diğer alım yapılacak fakülte/bölüm, enstitü/ana bilim dalı ve yüksekokul/programlarına buradan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını http://basvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru tarihine saat 23:59 ‘a kadar yapabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. 1 Adet başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Gerekli bilgiler girildikten sonra başvuru sistemi tarafından oluşturulacaktır.)
 2. Öz geçmiş,
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)
 5. Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)
 6. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi fotokopisi (ilanda belirtilen özel şarta göre)
 7. 1 Adet fotoğraf,
 8. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e- Devlet üzerinden alınan belge)
 9. ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)
 10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 11. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)

AÇIKLAMA

 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
 • 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. (Ek cümle:15/4/2020-7243/4 md.) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Bunlar ilgili ana bilim veya ana sanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.(Ek cümle: 21/4/2005 – 5335/10 md.) Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.”
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
 • Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Rektörlüğümüze ya da birimlere gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • NOT: Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.
Sınav Takvimi
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.12.2020
 • Son Başvuru Tarihi 16.12.2020
 • Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 06.01.2021
 • Giriş Sınavı Tarihi 13.01.2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.01.2021
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twenty − 4 =