Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 41 Öğretim Elemanı Alımı Yapıyor!

0
529

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği  25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ilanında toplamda 41 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında 26 Öğretim Görevlisi ve 15 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.  “
İlanda yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Rektörlük
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü,
 • Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu: Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim
 • Mucur Meslek Yüksekokulu:Tasarım, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Bilgisayar Teknolojileri, Görsel İşitsel Medya Yapımcılığı,
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Elektrik ve Enerji, İnşaat, Elektronik ve Otomasyon
 • İslami İlimler Fakültesi: Temel İslam Bilimleri

Özel Şartlar:

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;
 1. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.
 2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 3. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 4. Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 5. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için ilan edilen bölüm /anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
 6. Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

İstenen Belgeler

 1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar – Formlar kısmından “Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu’na tıklayarak erişebilirsiniz)
 2. Öz geçmiş.
 3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da bu belgelerin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).
 4. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
 5. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış kare kodlu ALES sonuç belgesi.
 6. Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).
 7. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge.
 8. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için ilan süresi içinde e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.
 9. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 11. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sınav Takvimi:
 • İLAN TARİHİ: 25.11.2020
 • SON BAŞVURU TARİHİ: 09.12.2020
 • ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 18.12.2020
 • ÖN DEĞERLENDİRME İTİRAZ BAŞVURU TARİHİ: 18.12.2020/25.12.2020
 • SINAV GİRİŞ TARİHİ: 29.12.2020
 • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.01.2021
 • SONUÇ İTİRAZ TARİHİ: 02.01.2021/09.01.2021
 • SONUCUN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: www.ahievran.edu.tr
 • BAŞVURU YERİ: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
 • BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen veya Posta

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twenty − 10 =