Kilis ili Elbeyli Belediyesi Memur Alım İlanı

0
204

Kilis ili Elbeyli Belediyesi memur alımı ile alakalı Resmi Gazete’de ilan yayımladı

En az Ortaöğretim mezunu 3 memur alınacağını belirten ilan 14 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kilis ili Elbeylli Belediyesi memur alımı ilanında 1 Mimar, 1 Zabıta Memuru, 1 Memur alımı yapılacağını duyurdu.
 ” Kilis İli Elbeyli Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. “
 • Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • a) Türk vatandaşı olmak.
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar:

 • a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
 • b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak.

Başvuru için İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında; Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.elbeyli.bel.tr temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 Başvuru Yeri, Şekli, Tarihi ve Süresi:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
 • a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 15.02.2021 ile 22.02.2021 tarihleri (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Hürriyet Mahallesi Okul caddesi No: 2 Elbeyli – KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • b) Elektronik ortamda, Belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresine,
 • c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Elbeyli Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hürriyet mahallesi Okul Caddesi No: 2 Elbeyli – KİLİS adresine gönderebileceklerdir.
 • d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • e) Zabıta memuru kadrolarına başvurular;
 • f) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.
 • g) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • h) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • i) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazete ilanı üzerinden detaylara ulaşmak için tıklayınız
Diğer memur alım ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

eleven + seventeen =