Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak!

0
875

Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 1 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 20 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik kadro ilanında 1 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI İLANI Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.”
İlanda Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümüne alım yapılacaktır.
Genel şartlar
 1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 4. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
 5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 6. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel şartlar:

 1. (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 2. (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Muafiyet:
 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenilen Belgeler:

 1. Fotoğraflı Başvuru Dilekçesi(www.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. Özgeçmiş (CV)
 3. Lisans / Lisansüstü mezuniyet / öğrencilik durum belgeleri(e-devletten alınabilir.)
 4. Lisans /Lisansüstü Eğitim Transkripti (Onaylı veya kare kodlu)
 5. ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya muadili)
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,
 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Başvuru Şartları ve Sınav Takvimi ve Adresi:
 • Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır.
 • Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.
 • Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri sınav sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir.
 • Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
SINAV TAKVİMİ
  • Başvuru Başlama Tarihi : 21/08/2020
  • Son Başvuru Tarihi : 04/09/2020
  • Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 14/09/2020
  • Giriş Sınav Tarihi : 21/09/2020 (Sınav giriş tarihinin salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda Üniversitemiz internet sayfasında duyuru yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.)
  • Sonuç Açıklama Tarihi : 01/10/2020
  • Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi : www.kilis.edu.tr
Başvuru Yapılacak Adres:
 • Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS/ Merkez Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
NOT: İlanın başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazetede ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne kadar güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

eight − 7 =