Kayseri Üniversitesi Akademisyen Alım İlanı

0
678

Kayseri Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımladı.

Kayseri Üniversitesi, çeşitli fakülte/enstitü bölüm ve ana bilim dallarına 6 akademik personel alınacağı ile alakalı ilanı 25 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Kayseri Üniversitesi akademisyen alım ilanında toplamda  2 Profesör, 3 Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.”
İlanda Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Mühendislik Temel Bilimleri veDeveli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi: Sağlık Yönetimi, Laboratuvar Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık bölümlerine alım yapılacaktır.

Genel Bilgiler:

 1. Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.
 2. Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır)
 3. Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez)
 4. Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır
 5. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 6. İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 504 38 38-45073 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
 7. Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
 8. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir
İstenilen Belgeler 
PROFESÖRLER İÇİN
 • Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
 • Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
 • Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
 • 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 • Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir
Not:
 • Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
 • Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur

Başvuru Tarihleri 

Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlan Yayımlanma Tarihi: 25.06.2020
Son Başvuru Tarihi: 09.07.2020

Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.”
İlanda Kayseri Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Develi Hüseyin Şahin MYO: Aşçılık bölümüne alım yapılacaktır.

İstenen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular kısmında yer almaktadır)
 • Öz geçmiş
 • Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 • İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 • Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi
 • ALES Belgesi Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
 • Tecrube Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)
 • Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 • Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)
NOT:
 1. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 2. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 3. Adaylar başvurularını “Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) içerisinde yer alan EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz etmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.
 4. E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.
 5. ÖNEMLİ NOT: İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz web sayfasında yapılacak olan tüm duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

Başvuru Yeri ve Tarihleri

 • Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Talas/KAYSERİ
 • Tel: (0 352) 504 38 38 – 45073
 • NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.
 • İlan Tarihi: 25/06/2020
 • Son Başvuru Tarihi: 09/07/2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 15/07/2020
 • Sınav Tarihi: 20/07/2020
 • Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 24/07/2020
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

three + 8 =