Kayseri Üniversitesi 37 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
1363

Kayseri Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Kayseri Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 20 öğretim üyesi ve 17 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 14 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Kayseri Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 16 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doçent ve 2 Profesör ile 14 Öğretim Görevlisi ile 3 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.”
İlanda yer alan Kayseri Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi: Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili,
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi: İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Meslek Yüksekokulu: Dış Ticaret
 • Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Devreler ve Sistemler, Telekomünikasyon, Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller, Donanım, Elektronik, Kontrol Sistemleri, Yazılım, Mühendislik Temel Bilimleri,
 • Meslek Yüksekokulu: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
 • Yahyalı Meslek Yüksekokulu: Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
 • Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu: Kimya Teknolojisi, Geleneksel El Sanatları

Başvuru  Şartları ve İstenilen Belgeler:

 1. Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.
 2. Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
 3. Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)
 4. Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.
 5. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 6. İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-10606 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
 7. Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
 8. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 9. Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler.
NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

İstenen Belgeler:

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
 • Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
 • Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde) Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
 •  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
  DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
 • Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
 • 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 • Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
 • Adayların ilan edilen Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
 • 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
 • Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Dr. Öğr. Üyesi adayları Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim edeceklerdir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından; fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 55 (elli beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan veya muadili bir puan almış olmak.
Not:
 • 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 • Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazet’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.”
İlanda yer alan Kayseri Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Meslek Yüksekokulu: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İç Mekan Tasarımı, Mekatronik, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
 • Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu: Çocuk Gelişimi, Lojistik, Bilgisayar Teknolojisi,
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Adalet
 • Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu: Grafik Tasarımı,
 • Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Donanım, Devreler ve Sistemler,
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Lojistik

BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular kısmında yer almaktadır)
 2. Öz geçmiş
 3. Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 4. İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 5. Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi
 6. ALES Belgesi Fotokopisi
 7. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 8. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
 9. Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)
 10. Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 11. Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)
 12. Öğrenci Belgesi (Arş. Gör. İçin)

ÖZEL ŞARTLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
 1. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar: İlan metninde belirtilmiş olan şartları taşımak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 1. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar: İlan metninde belirtilmiş olan şartları taşımak.
 2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
NOT: Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Sınav Takvimi
 • İlan Tarihi : 14.12.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 28.12.2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 12.01.2021
 • Sınav Tarihi : 19.01.2021
 • Sonuçların Açıklanacağı Tarih : 27.01.2021

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

16 − two =