Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
895

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi lisansüstü başvuruları başladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri 2020-2021 Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları devam etmektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuruları için Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz:

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Başvuruları  Fen Bilimleri Enstitüsü için 14-27 Ocak 2021 tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için 19-26 Ocak 2021 tarihleri arasında ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 22-28 Ocak 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi / ONLINE olarak yapılmaktadır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Başvuru Yöntemi 

 • Müracaatlar; 14.01.2021 tarihinden 27.01.2021 saat 17:00’ye kadar çevrim içi (on-line)
  yapılacaktır. Başvuru linki, aşağıda verilmiştir.
 • Mezuniyetleri yurt dışından olan, YÖK Denklik Belgesi olduğu hâlde YÖKSİS’te denkliği teyit edilemeyen adaylar; mezuniyet belgelerinin tümünün aslı, noter onaylı Türkçe tercümeleri, Denklik Belgesinin aslı ve tüm belgelerin fotokopileri ile Enstitümüze şahsen
  başvuru yapabileceklerdir.
 • Başvuru adresi: basvuru.kmu.edu.tr

Online Başvuru için Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği, kontrol kodlu olarak e-Devletten alınan belge)
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Kontrol kodlu olarak ÖSYM sitesinden alınmış olacaktır.)
 3. Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf harici bir fotoğrafla yapılan başvurular kesinlikle kabul
  edilmeyecektir).
 4. Enstitümüz web sayfasında bulunan FR-005-ÖZGEÇMİŞ FORMU
 5. Transkript (Not durum) belgesi veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır.)
 6. Yatay geçiş başvuruları ilgili Ana Bilim dallarına gerçekleştirilecektir.
Başvuru İçin Gerekli Şartlar:
 1. Yüksek lisans programları için, ALES Sayısal Ağırlık puanın en az 55 olması.
 2. Doktora programı için; ALES Sayısal Ağırlık puanın en az 65 ve YDS,ÜDS, KPDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan 55 puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmak.
 3. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları akademik takvime göre yapılacaktır.
 5. Birden fazla lisansüstü programa ve bu programlardaki çalışma alanlarına başvuru yapılamaz.
 6. Her ne sebeple olursa olsun yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
 7. İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinecektir
Yabancı Uyruklu öğrenci Kabul şartları ve İstenilen Belgeler:
 1. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca adayların ilgili enstitü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
 2. Yabacı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır.
 3. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrencilerle aynı şartlara tabidir.
 4. Lisans, varsa yüksek lisans diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe ve orijinalinin onaylı bir örneği,
 5. Lisans, varsa yüksek lisans not dökümünün(transkript) aslı veya onaylı örneği,
 6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES), Graduate, RecordExamination(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi,
 7. Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğrenimlerini sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir güvence veya destek mektubu,
 8. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya da konsolosluk onaylı örneği,
 9. Varsa yayınları
 10. Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf (4.5 x 6 cm)
 11. İkamet izin belgesi (Kesin kayıtta istenilecek)

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Başvuru Yöntemi 

 • Müracaatlar; 19-26 Ocak 2021 (saat 23.30’a kadar) tarihleri arasında çevrim içi (on-line) yapılacaktır.
 • Başvuru linki aşağıda verilmiştir. Mezuniyetleri yurt dışından olan, YÖK Denklik Belgesi olduğu hâlde YÖKSİS’te denkliği teyit edilemeyen adaylar; mezuniyet belgelerinin tümünün aslı, noter onaylı Türkçe tercümeleri, Denklik Belgesinin aslı ve tüm belgelerin fotokopileri ile Enstitümüze şahsen veya posta ile başvuru yapabileceklerdir.
 • Başvuru adresi: basvuru.kmu.edu.tr

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

 1. Doktora programlarına Tezli Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda, ilgili ALES puan türünde en az 65 standart puan almış olmak.
 2. Ana dili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları (KPDS, YDS, YÖKDİL vb.) ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak.
 3. Hâlen bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler başvuramaz.
 4. Birden fazla lisansüstü programa ve bu programlardaki çalışma alanlarına başvuru yapılamaz.
 5. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik görülenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 6. Her ne sebeple olursa olsun, yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
 7. İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmayacaktır. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinecektir.

Başvuru İçin Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

 • Lisans ve yüksek lisans diploması veya bunlara ait mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği, kontrol kodlu olarak e-devletten alınan belge)
 • Lisans ve yüksek lisans transkripti veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır.)
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Kontrol kodlu olarak ÖSYM sitesinden alınmış olacaktır.) veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS, YÖKDİL vb.)
 • Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf harici bir fotoğrafla yapılan başvurular kesinlikle kabul
  edilmeyecektir.)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Başvuru Yöntemi 

 • Müracaatlar; 22 Ocak 2021 tarihinden 28 Ocak 2021 saat 16:00’ya kadar çevrim içi (on-line) yapılacaktır. Başvuru linki, aşağıda verilmiştir. Mezuniyetleri yurtdışından olan, YÖK Denklik Belgesi olduğu hâlde YÖKSİS’te denkliği teyit edilemeyen adaylar; mezuniyet belgelerinin tümünün aslı, noter onaylı Türkçe tercümeleri, Denklik Belgesinin aslı ve tüm belgelerin fotokopileri ile Enstitümüze şahsen başvuru yapabileceklerdir.

  -Adayların, başvuru için aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru otomasyonuna http://basvuru.kmu.edu.tr/  adresinden yüklemeleri gerekmektedir.

  -Online Başvuru Sistemine yüklenecek belge ve evrakların okunabilir ve PDF dosya formatında olması gerekmektedir. Sisteme yüklenen başvuru evraklarının okunamaması halinde adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 • Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf harici bir fotoğrafla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir).
 • Enstitümüz web sayfasında bulunan FR-005-ÖZGEÇMİŞ FORMU
 • Transkript (Not durum) belgesi veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır.)

*Başvuruda sadece vesikalık fotoğraf ve FR-005-ÖZGEÇMİŞ FORMU yüklenecektir.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:
 • Yüksek lisans programı için, ALES başvurduğu programın puan türünde en az 55 olması.
 • Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Birden fazla lisansüstü programa ve bu programlardaki çalışma alanlarına başvuru yapılamaz.
 • Her ne sebeple olursa olsun yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
 • İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin varsa kayıtları iptal edilecektir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

Güncellenen 2020-2021 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

seventeen − seven =