Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

0
821
9 Haziran 2020 tarihli Güncelleme:

Karadeniz Teknik Üniversitesi aşağıda bulunan 5 Haziran 2020 tarihli ilana yönelik Düzeltme İlanı yayımlamıştır. Düzeltme İlanına ulaşmak için tıklayınız.


Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin 05 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı ilana göre Hemşire, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Eczacı, Röntgen Teknisyeni, Laborant, branşlarında 82 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacağını duyuruldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı yayımladı. İlanda 56 Hemşire, 10 Sağlık Teknikeri, 1 Diyetisyen, 2 Eczacı, 9 Röntgen Teknisyeni,2 Laborant, 2 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacak.

“Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe),657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda (*Eczacı hariç), yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ”Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile KPSS93); “Lisans” 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. “

KOŞULLAR

Genel Koşullar 
 • Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli
  Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır. (Eczacı kadrosuna başvuracaklar hariç)
 • *Eczacı kadrosuna başvuracakların dikkatine!” Başvurularda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvel (sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanları) uyarınca KPSS şartı ve belgesi talep edilmeyecektir. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup sürece uygun olarak konuya ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

 • Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası
 • 2018 KPSS Sonuç Belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Nüfus kayıt örneği (E-devletten alınmış)
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında dilekçesine eklenecektir).
 • Deneyim belgesi istenilen ünvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurum/kuruluş/firmalardan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve lgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.
 • SGK hizmet dökümü ( E-Devletten barkodlu)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
  yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylıhizmet belgesini başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
  • Not 1: Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler
  • Not 2: *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. MÜRACATLAR; ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün süre ile mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı http://www.ktu.edu.tr/personel-tum duyuru web adresinden yönlendirilen online başvuru bilgileri doldurulduktan sonra, ilgili
  sayfadan ulaşılabilecek “iş talep başvuru formu” bilgisayar ortamında doldurulup istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru modülüne yüklendikten sonra “Başvuru yap” butonuna basılarak online başvuru tamamlanır.
 2. Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personeltumduyuru adresinde yayınlanacaktır.
 3. 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar
İlan Başlangıç Tarihi: 05/06/2020
İlan Bitiş Tarihi: 19/05/2020

 

Resmi Gazete İlanı

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

Sözleşmeli personel ilanlarımıza ulaşmak için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

4 − 2 =