Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım Yapacak!

0
782

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, çeşitli fakülte/enstitü bölüm ve ana bilim dallarına 41 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 24 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanında toplamda 8 Öğretim Görevlisi ve 33 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. “
İlanda Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu: İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Maçka Meslek Yüksekokulu: Biyokimya
 • Rektörlük Örgütü
 • Eczacılık Fakültesi: Eczacılık Meslek Bilimleri, Temel Eczacılık Bilimleri
 • Edebiyat Fakültesi: Batı Dilleri ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Fen Fakültesi: Biyoloji, Fizik, Kimya
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat ve Maliye
Diğer Fakülte ve Bölümlere yapılacak alımlar için tıklayınız

Genel Şartlar:

 1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Özel Şartlar:

 • Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır

Muafiyetler:

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesin

İstenilen Belgeler

 1. pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir)
 2. Özgeçmiş.
 3. Bir adet vesikalık fotoğraf.
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 5. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
 6. Lisans transkript belgesi fotokopisi.
 7. Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
 8. Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olduğuna dair belge fotokopisi (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
 9. ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
 10. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
 11. Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (kamuda çalışanlardan; onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge, özel sektörde çalışanlardan; SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
 12. Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir belgeler. e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir.

Not:

 1. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacaktır. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 2. İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
 3. Başvurular http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar istenen belgeleri posta yolu ile “Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Ana Bina Yazı İşleri Bürosu Ortahisar/TRABZON” adresine göndereceklerdir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 5. Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır

Başvuru Tarihleri 

İlan Tarihi : 24.06.2020 Son Başvuru Tarihi : 8.07.2020 Ön Değerlendirme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 27.07.2020 Sonuç Açıklama Tarihi : 10.08.2020
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

17 − 14 =