Karabük-Safranbolu Belediyesi Zabıta Alım İlanı

0
346

Karabük ili Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru alımı ile alakalı Resmi Gazete’de ilan yayımladı

En az ön lisans mezunu 4 memur alınacağını belirten ilan 02 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karabük Safranbolu Belediyesi memur alımı ilanında 4 Zabıta Memuru alımı yapılacağını duyurdu.
 ” Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. “
 • Safranbolu Belediyesi’ne ait boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (a) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Şartlar

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Ön lisans 2018- KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48’nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak. Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
 • Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru için İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında;
 1. Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin resmi internet adresinden (http://www.safranbolu.bel.tr) temin edilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 02/11/2020 – 06/11/2020 tarihleri arasında saat 17.00 ye kadar (mesai günlerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında) Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K: 6 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Şartlar:
 • Başvurular şahsen yapılacaktır.
 • Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Resmi Gazete ilanı üzerinden detaylara ulaşmak için tıklayınız

Diğer Zabıta Alım ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1 × two =