Kapadokya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
246

Kapadokya Üniversitesi akademik kadro ilanı yayımladı.

Kapadokya Üniversitesi akademik kadro ilanında Diş Hekimliği Fakültesi’nin çeşitli bölümlerine 1  Profesör ve 10  Doktor Öğretim Üyesi ile 1 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı ile ilgili ilan 4 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara
öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesörlük kadrosu için İstenilen Belgeler:

1. Başvuru formu
2. YÖK formatında özgeçmiş.
3. Yayın listesi.
4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro
yazılacaktır.)
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları
onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için İstenilen Belgeler:

1. Başvuru formu
2. YÖK formatında özgeçmiş.
3. Yayın listesi.
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro
yazılacaktır).
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

*Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
 

Başvuru Tarihleri

İlk Başvuru Tarihi : 04.04.2020
Son Başvuru Tarihi : 18.04.2020

* Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Adres: Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.


Başvuru ve Sınav Takvimi:


İlk Başvuru Tarihi : 04.04.2020
Son Başvuru Tarihi : 18.04.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.04.2020
Sınav Tarihi : 21.04.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.04.2020
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir


Öğretim Görevlisi kadrosu için İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon
  Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 2. Başvuru formu (Üniversitemiz web sitesinden ulaşılabilir),
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
  belgesi ve atama olur yazısı,
 5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya
  eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 7. Özgeçmiş,
 8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (Onaylı belge veya E-Devlet üzerinden
  alınabilir),
 10. Lisans not dökümü (Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı veya mühürlü belge),
 11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (Onaylı belge veya E-Devlet üzerinden
  alınabilir)
 13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge
  (Tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan
  alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (Arşiv kayıtlı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir. EDevlet üzerinden alınabilir.)
Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

12 − 12 =