Kapadokya Üniversitesi 2 Akademisyen Alımı Yapıyor!

0
380

Kapadokya Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Kapadokya Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği 10 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ilanında toplamda 1 öğretim üyesi ve 1 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Kapadokya Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında 1 Doktor Öğretim Üyesi ile 1 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. “
İlanda yer alan Kapadokya Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Başvuru Şartları:

 • Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
 • Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır.
 • Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

İstenilen Belgeler:

Doktor Öğretim Üyesi için:
 1. Başvuru formu
 2. YÖK formatında öz geçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Başvuru Şartları:

 • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 • Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Tarihleri

 • Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde,  Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır.

Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı

“Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. “
İlanda yer alan Kapadokya Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Kapadokya Meslek Yüksekokulu: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)

İstenilen Belgeler:

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;
 1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 2. Başvuru formu
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 7. Öz geçmiş,
 8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),
 10. Lisans not dökümü,
 11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)
 13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
Sınav Takvimi:
 • Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
 • Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.
 • İlk Başvuru Tarihi : 10.11.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 24.11.2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 24.11.2020
 • Sınav Tarihi : 26.11.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 27.11.2020
 • Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

five + 20 =