Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 65 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak!

0
911

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 65 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ile alakalı ilanı 9 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanında 44 Hemşire, 17 Sağlık Teknikeri, 2 Ebe, 2 Fizyoterapist alımı yapılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle
sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. “
 

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Koşullar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak.
 • Bu Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.
 • Lisans mezunları için KPSSP3,Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim
  mezunları için KPSSP94 (B) grubu süresi geçmemiş sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
  şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
  kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
  Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü amirdir. İlgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa ettiğini ya da sözleşme yenilemediğini belgelendirenler 1 (bir) yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
 • İlanın adaylarda aranılan nitelikler kısmında belirtilen şartların belgelendirilmesi
  zorunludur.

İstenilen Belgeler:

 1. www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde;
 2. Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. KPSS Sonuç Belgesi
 5. Deneyim Belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir belge ve SGK hizmet dökümü)
 6. İstenilen alandaki eğitim belgesi
 7. İstenilen alandaki sertifika

Başvuru Şekli ve Yeri

 • Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde
  Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Süresinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya
  eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır

İlan içeriğindeki diğer tüm detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

five × 1 =