Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

0
848

Kafkas Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Kafkas Üniversitesi 106 sözleşmeli personel alınacağı ile alakalı ilanı 20 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanında 67 Hemşire, 17 Ebe, 3 Eczacı, 8 Röntgen Teknisyeni, 4 Laborant, 1 Psikolog, 5 Diğer Sağlık Personeli, 1 Sağlık Teknikeri alımı yapılacağını duyurdu.
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.Maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanlı pozisyon için lisans diploması puan sıralaması yapılacaktır.) sözleşmeli personel alınacaktır.”
 • *Hemşirelik Bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.
 • **Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar I sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, Eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup, diploma puanları eşit olduğu taktirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.) ile alınacaktır.
 • **Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı veya transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • ***Girişimsel Radyoloji konusunda en az 6 ay tecrübeye sahip olmak ve belgelendirmek.
 • ***Üniversite hastanelerinde en az 5 yıl ilgili bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek

Başvuruda Aranan Şartlar:

 • A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
  • 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  • 3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
  • 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
  • 5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
 • 6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 • B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • D- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
 • F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Online Başvuru için İstenilen Belgeler

Adaylar öncelikle Üniversitemiz web sayfası (http://www.kafkas.edu.tr) adresinden başvurularını yapacaklardır.Başvuru için istenen belgeleri sistem üzerinden online olarak yükleyeceklerdir.
 1. 1 adet fotoğraf
 2. 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 4. Diplomanın önlü arkalı fotokopisi
 5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 6. Sağlık Teknikeri bölümüne başvuran kişilerden istenen evraklar ilgili kısma yüklenecektir.
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
 • Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz web sayfası (http://www.kafkas.edu.tr) adresinden online olarak başvurularını yapacaklardır.Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde [email protected] adresine mail veya bilgi için gönderebilirler.
 • Adaylar sadece tekbir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır.
 • Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru Sorgulama butonuna tıklayarak başvuru durumunu takip edebilirler

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

eleven − 3 =