Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
637

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Güz Dönemi lisansüstü başvuruları için son tarih 26 Haziran 2020’dir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim başvuruları devam etmektedir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü ilanı Güvenlik Bilimleri Entitüsü 1 Haziran 2020 tarihinde lisansüstü başvurularının başladığını açıkladı.

Adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir;

 1. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
 2. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile T.C. Anayasasının 76’ncı maddesinde tanımlanan suçlardan birisinden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 3. Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir devlet kurumundan veya herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programından çıkarılmamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumda bulunmamak),
 5. Lisans derecesine sahip olmak (Kesin kayıt tarihi öncesi mezun olacak durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir),
 6. Lisans not ortalaması 4 tam not üzerinden asgari 2,5 veya 100 tam not üzerinden 65 olma (Kesin kayıt öncesi mezun olacak adaylardan değerlendirme sınavı tarihine kadar mezuniyet notunu ibraz edemeyenler için lisans not ortalaması 2,5 alınacaktır),
 7. Başvuru tarihi itibariyla son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten çizelgede belirtilen puanı veya muadilini almış olmak,
 8. Çizelgede belirtilen yabancı dil (İngilizce) sınavı puanlarından birini almış olmak (Belgelemek kaydıyla ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen uluslararası bir yabancı dil sınavından alınan muadil bir puan da kabul edilecektir. Ayrıca sınav sonuc belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş sınavlar için geçerlilik süresi dikkate alınır.)
ÖNEMLİ NOT:
 • Geçerli ALES ve/veya yabancı dil notu olmayanların da şartlı başvuruları kabul edilecek olup, kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan kesin kayıt tarihi sonuna kadar geçerli ALES ve/veya yabancı dil notu sunamayanların kayıtları yapılmayacaktır.
 • Ayrıca değerlendirme sınavlarında geçerli notu olmayanların ALES (EA) ve/veya yabancı dil notu 60 olarak kabul edilecektir.

Genel Bilgiler

– Başvuru Şekli
 • Yüksek lisans programına e-posta yolu ile başvuru yapılacak olup adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır. Başvuruları kabul edilen adaylar, faaliyet takviminde belirtildiği şekilde öncelikle değerlendirme sınavına alınacaktır.
 • Değerlendirme sınavı sonucu kontenjana giren başarılı adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.
– Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
 • Bu kılavuzda belirtilen usullere uygun ve süresi içinde başvuru yapmayan, değerlendirme sınavına girmeyen, istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen, beyan edilen bilgiler ile ibraz edilen belgelerdeki bilgileri uyumsuz olan, belgelerinde silinti, kazıntı olan veya okunamayan belge sunan, onaysız ve eksik belge ile başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
– Öğrenci Kaydının İptal Edileceği Durumlar
 • Lisansüstü programa yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için geçerlidir.
 • Süresi içerisinde öğrenci kaydını yapmayanlar kayıt haklarını kaybederler.
 • Sonradan anlaşılsa dahi gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kayıt yaptıranların kayıtları programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.
 • Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir.
 • Bu şekildeki öğrenciler hakkında yasal işlemler başlatılır.
 • Akademi örün sayfasında veya adayların başvuruda belirttiği e-posta adreslerine yapılan duyuru veya bilgilendirmeler tebliğ niteliğindedir.

Başvuru Yöntemi

 1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde 2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde açılacak olan ve başvuru şartları ile özellikleri aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alınacaktır.
 2. Başvurular, 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında Güvenlik Bilimleri Enstitüsü elektronik posta adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında elektronik ortamda alınan başvuru formunun fotoğraflı ve ıslak imzalı aslı değerlendirme sınavı öncesinde teslim edilecektir.
E-Posta Adresi: [email protected]
Lisansüstü online başvuru yapmak için tıklayınız

Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 × 4 =