İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) 2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
742

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2020-2021 Güz Dönemi lisansüstü başvuruları devam etmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim başvurularında Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü için son başvuru tarihi 30 Haziran 2020’dir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim başvuru duyurusu detayları;

Genel Başvuru Koşulları

A. Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları
1. Mezuniyet Koşulu
Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönemde mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir.
2. ALES Koşulu
Başvuracak adayların, beş yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya beş yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 olması gerekmektedir.
*GRE/ALES Dönüşüm Tablosunu görmek için tıklayınız.
Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda toplam 1250 gün iş tecrübesi olanların SGK’dan belgelendirmesi durumunda ALES koşulu aranmamaktadır. Mimari Restorasyon Yüksek Lisans (Tezsiz) ve Matematik Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı’nda ise ALES koşulu yoktur. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı olarak 70 puan dikkate alınır. Bu adayların yukarıda belirtilen şartları sağladığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Mezunlar için diploma, mezuniyet aşamasında olanlar için not döküm belgesi vb.)
3. Yabancı Dil Koşulu
Enstitümüzde öğrenim dili %100 İngilizcedir. Ancak yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmamakta olup, kabul alanların programlarına başlayabilmeleri için yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayan veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından  başarılı olamayan adaylardan İYTE İngilizce Hazırlık Programına kayıtlananlar, İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine tabi olurlar. Söz konusu yönetmeliğin gereklerini yerine getiren öğrenciler kabul aldıkları yüksek lisans programına kayıtlanmaya hak kazanırlar. Ancak Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurup kabul alanların yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.Muafiyet şartlarından en az birini sağlamayan veya İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayanlar  için İngilizce hazırlık eğitimi söz konusu değildir.
Muafiyet şartları için tıklayınız.
4. Bilimsel Hazırlık Programı
Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.
Bilimsel Hazırlık Programı Olan Yüksek Lisans Programları
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Enerji Mühendisliği
 • Fizik
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Matematik
 • Şehir Planlama
 Yüksek lisans programlarına başvuruda gerekli belgeler ve bilgiler için tıklayınız.

B. Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları
1. Mezuniyet Koşulu
Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu adayların genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekmektedir.
2. ALES Koşulu
Başvuracak adayların, beş yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 80 veya beş yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 156 olması gerekmektedir.
*GRE/ALES Dönüşüm Tablosunu görmek için tıklayınız.
3. Yabancı Dil Puan Koşulu
Başvuru için; Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir. Enstitümüzde öğrenim dili %100 İngilizcedir. Yukarıda belirtilen yabancı dil sınav puanları sadece başvuru için en az puanlar olup, başvuru şartı olarak aranmaktadır. Kabul alan adayların programlarına başlayabilmeleri için yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen yabancı dil puanları ile başvuru yapıp doktora programına kabul alan ancak yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayan veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayan adaylardan İYTE İngilizce Hazırlık Programına kayıtlananlar, İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine tabi olurlar. Söz konusu yönetmeliğin gereklerini yerine getiren öğrenciler kabul aldıkları doktora  programına kayıtlanmaya hak kazanırlar.
Muafiyet şartları için tıklayınız.
4. Bilimsel Hazırlık Programı
Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans derecesini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen doktora programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.
Bilimsel Hazırlık Programı Olan Doktora Programları
 • Biyomühendislik
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Fizik
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Şehir Planlama
Lisans derecesiyle doktora programlarına başvuruda gerekli belgeler ve bilgiler için tıklayınız.
C. Yüksek Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları
1. Mezuniyet Koşulu
Başvuracak adayların, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönemde mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir.
2. ALES Koşulu
Başvuracak adayların, beş yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya beş yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 olması gerekmektedir.
*GRE/ALES Dönüşüm Tablosunu görmek için tıklayınız.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı olarak 70 puan dikkate alınır. Bu adayların yukarıda belirtilen şartları sağladığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Mezunlar için diploma, mezuniyet aşamasında olanlar için not döküm belgesi vb.)
3. Yabancı Dil Puan Koşulu
Başvuru için; Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir. Enstitümüzde öğrenim dili %100 İngilizcedir. Yukarıda belirtilen yabancı dil sınav puanları sadece başvuru için en az puanlar olup, başvuru şartı olarak aranmaktadır. Kabul alan adayların programlarına başlayabilmeleri için yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen yabancı dil puanları ile başvuru yapıp doktora programına kabul alan ancak yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayan veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayan adaylardan İYTE İngilizce Hazırlık Programına kayıtlananlar, İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine tabi olurlar. Söz konusu yönetmeliğin gereklerini yerine getiren öğrenciler kabul aldıkları doktora  programına kayıtlanmaya hak kazanırlar.
 Muafiyet şartları için tıklayınız.
4. Bilimsel Hazırlık Programı
Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen doktora programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.
Bilimsel Hazırlık Programı Olan Doktora Programları
 • Biyomühendislik
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Fizik
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Şehir Planlama
Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına  başvuruda gerekli belgeler ve bilgiler için tıklayınız.
Başvuru yapmak için tıklayınız
Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

3 + eleven =