İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 17 Akademisyen Alımı Yapıyor!

0
1299

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 13 öğretim üyesi ve 4 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 28 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 10 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Profesör ile 4 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.

“İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. “
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalına alınacak olan “Doktor öğretim üyesi” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Enstitümüze tahsis edilen YÖK GELECEK PROJESİ “Öncelikli ve Özellikli Alanlar Kontenjanları” kapsamında istihdam edilecektir.
İlanda yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Mimarlık Fakültesi: Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama 
 • Mühendislik Fakültesi: Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
 • Fen Fakültesi: Kimya, Fotonik, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Şartlar:

 1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 3. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 4. Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği (ÖSYM) tarafından kabul edilen sınavlar) (Enstitü Senatomuzun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı uyarınca) gereken puanları almış olmak.
 5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olmak gerekir.
 6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 7. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara
  uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin
  olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir.
 8. Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların
  başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 9. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 10. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza ve ilgili yönetmelik ve kararlara http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
  Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

Başvuru için İstenilen Belgeler:

 1. Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca
  araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)
 2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri
  gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar:

 • Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.
 • Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 17/12/2019 tarih ve
  35/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
 • Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 • Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi Alım İlanı

“İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
Enstitümüzün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlanda yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Mimarlık Fakültesi Endüstriyel: Tasarım
 • Rektörlük: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim
  Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Destek Merkezi

İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe ve Başvuru Formu ( https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ ) adresinde yer alan öğretim görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)
 2. Öz geçmiş,
 3. ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)
 4. Yabancı Dil Belgesi
 5. Diplomaların fotokopileri (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi
 7. Onaylı lisans transkripti
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Eski olanların sadece ön yüzü)
 9. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.
 10. l adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 11. Varsa bilimsel çalışma ve yayınları
 12. Çalışma Belgesi İsteniyorsa (Çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü, kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)

 

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

2 × five =