İzmir Ekonomi Üniversitesi 10 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
250

İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği 30 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete ilanında toplamda 2 öğretim üyesi ve 8 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında 2 Doktor Öğretim Üyesi ile 7 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. “
  • Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
İlanda yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Matematik Bölümü

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe
 2. Öz geçmiş
 3. Yayın listesi
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf
 5. Nüfus cüzdanı örneği
 6. Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurt dışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
 7. Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
 8. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
 9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
 10. Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

 • Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE İLETİŞİM
 • İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301 Fen Edebiyat Fakültesi: (232) 4888139 Fax : (232) 2792626
 • İlan Tarihi: 30.10.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 13.11.2020

Öğretim Elemanı Alım İlanı

” İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.”
 • Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
İlanda yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Yaşlı Bakımı
 • Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Dış Ticaret, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • İletişim Fakültesi: Yeni Medya ve İletişim

İstenilen Belgeler:

 1. Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
 2. Öz geçmiş (YÖK formatında)
 3. ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge
 4. YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge
 5. Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
 6. Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
 7. Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) – (öğretim görevlileri için)
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 10. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
 11. Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)
 12. (Varsa)Yabancı Dil Belgesi
 13. Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

10 − 4 =