İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personeli Alım İlanı

0
1035

9 Temmuz 2020 tarihli Güncelleme:

İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanında belirli pozisyonlar için İptal İlanı yayımlamıştır. İptal İlanına ulaşmak için tıklayınız.


İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda Üniversite bünyesine Mühendis, Büro Personeli,  Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli branşlarında 7 Sözleşmeli Personeli alımı yapılacağını duyurdu.

İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel ilanında üniversitenin birimlerine 2 Büro Personeli, 1 Mühendis, 1 Sağlık Teknikeri, 3 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacaktır.

“İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 ‘nci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır.  “
 • Göreve başlayıp çalıştığı birimde mesleki yeterlilik anlamında uyum sağlayamayanların
  görev yeri değiştirilmeyip sözleşmesi fesih edilecektir.
 • SGK Hizmet Dökümü belgesinde ilgili meslek kodu ile istenilen primli gün sayısının
  karşılanmış olması gerekir.

Genel Şartlar:

 • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
  belirtilen genel şartları taşımak. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilebilir.
 • 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan sıran numarasında aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b)
  fıkrası “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
  nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümleri için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru Formu
 3. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
 4. Fotoğraf (2 adet)
 5. T.C. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)
 6. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 7. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Onaylı yada aslı getirildiğinde
  onay yapılacaktır)
 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslı
  getirildiğinde onay yapılacaktır)
 9. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu
  E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 10. Özel Sartlarda İstenilen belgeler (SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Süresi, Sertifika vb)
 11. Sağlık Kurul Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

 

Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi: 07.07.2020
Son Başvuru Tarihi: 21.07.2020
Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihi: 24.07.2020 – 29.07.2020
 • Başvurular ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren şahsen yapılacak olup
  posta, fax veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilebilir.
 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

 1. Atamaya hak kazanan adaylar 23.07.2020 tarihinde https://www.bakircay.edu.tr
  adresinde ilan edilecektir.
 2. İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 3. Atamaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 27.07.2020 tarihine
  kadar atama için istenilen belgeleri hazırlayarak İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire
  Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri şahsen teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek ve yerine yedek kazanan aday sıra ile çağrılacaktır.
 4. Adaylara Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
  getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
 5. Bu ilan aynı zamanda atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından,
  ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

nineteen + ten =