İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Personel İlanı

0
1100

İzmir Bakırçay Üniversitesi akademik personel ilanı yayımladı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi , bünyesindeki farklı fakülte ve bölümlere 12 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Doçent , 2 Profesör ve 6 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 12 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi akademik personel ilanında, toplamda 21 öğretim üyesi ve 6 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir. “

İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu, (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 • Özgeçmiş,
 • Bilimsel çalışma ve yayınlardan oluşan dosya,
  • Profesör başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 6 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,
  • Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 4 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,
  • Hazırlanan her USB bellek dosyasına yayın listesi çıktısı eklenecektir.
  • Profesör kadrosuna yapılan başvurularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26’ncı maddesinin 2’nci bendi gereği yayınlardan birinin başvuru
   dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi, doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (Aslı ya da noter onaylı sureti)
 • Yabancı dil belgesi,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanlar getirecektir)

Başvuru Şartları:

 • Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım, doçentler ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine şahsen ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
 • İlan detayları www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.
ÖNEMLİ NOTLAR:
 1. Adayların 657 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “ASLI GİBİDİR” onayı kurumumuzca yapılabilecektir.
 3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçent unvanı yurt dışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
 4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
 5. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 6. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili fakülte dekanlığına, Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Yeri ve Tarihleri


Başvuru için gerekli iletişim adresi : İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR

Tel: 0 232 493 00 00 Faks: 0 232 844 71 22

e-mail: [email protected]

Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.05.2020
Son Başvuru Tarihi : 26.05.2020


Öğretim Görevlisi Alım İlanı

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacaktır.

 • Adayların, başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde
  şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • İlan detayları www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır. “

 

Genel Şartlar:

 1. Adayların 657 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 3. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 4. Onaylı istenen belgelerin aslı ya da noterden “Aslı Gibidir” onaylı olması gerekmektedir.
 5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.
 7. Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu, (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 • Özgeçmiş,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans ve yüksek lisans diplomalarının onaylı sureti veya e-devlet çıktısı, (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
 • Lisans ve yüksek lisans transkript belgelerinin onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,
 • Öğrenci belgesi onaylı sureti veya e-devlet çıktısı, (doktora yapıyor olmak şartı aranan ilanlarda getirilecektir ve ilan tarihi itibariyle alınmış olmalıdır.)
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 • ALES puanı belgesi,
 • Yabancı dil puanı belgesi,
 • Hizmet belgesi, (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanlar getirecektir.)
 • Alanında iş tecrübe belgesi, (SGK hizmet dökümü ile birlikte ıslak imzalı ya da e-imzalı olmalıdır.)

Muafiyet

• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuru Yeri ve Tarihleri 

Başvuru adresi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR


Tel: 0 232 493 00 00 Faks: 0 232 844 71 22

e-mail: [email protected]

Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.05.2020
Son Başvuru Tarihi :
26.05.2020
Ön Değerlendirme Tarihi :
05.06.2020
Giriş Sınavı Tarihi :
16.06.2020
Sonuç Açıklama Tarihi :
24.06.2020 

 

Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twenty − thirteen =