İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 20 Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1232

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 20 öğretim üyesi alımı ile alakalı ilanı 14 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 11 Profesör ve 9 Doçent alımı yapılacağını duyurdu.
“İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör ve Doçent alınacaktır.
İlanda yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa alım yapılacak öğretim üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi: Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı
 • Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi: Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri, Sınıf Eğitimi
 • Mühendislik Fakültesi: Mekanik, Biyokimya, Çevre Mühendisliği, Maden Yatakları ve Jeokimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Organik Kimya, Analitik Kimya, Hidrolik
 • Orman Fakültesi: Ölçme Bilgisi ve Kadastro, Orman Botaniği
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Sağlık Ekonomisi ve Hastane İşletmeciliği
 • Veteriner Fakültesi: Dölerme ve Suni Tohumlama, Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji

Başvuru Şartları ve Evrakları

 • Profesör Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların;
Öz geçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 7 (yedi) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Doçent Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların:
Öz geçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 5 (beş) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir
BAŞVURU EVRAKLARI (CD veya taşınabilir bellekler ile birlikte basılı olarak 1 takım dosya halinde teslim edilecektir.)
 • Kadroya Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 1 adet biyometrik fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu
 • Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listeleri ve YÖK Formatlı Öz geçmiş (Öz geçmiş formatına Üniversitemiz https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilir.)
 • Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacak karekodlu belge)
 • Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi ve Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) (e-Devletten alınacak karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge)
 • Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu (Aday Akademik Değerlendirme Formu)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınacak karekodlu belge)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.) (e-Devletten alınacak karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge)
 • Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilmektedir.
 2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 3. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 4. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 5. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacaktır.
 6. İlanın Son Başvuru tarihi ilanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.
 7. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 8. Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” yönergesine https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden ulaşılabilir.
 9. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, Personel Daire Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmeleri gerekmektedir.
 10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 28.02.2020 tarihli, E.17299 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 27.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
 12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
 13. İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 14.12.2020 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 28.12.2020 (mesai saati bitimi itibariyle)

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

nineteen − ten =