İstanbul Üniversitesi 11 Öğretim Elemanı Alımı Yapıyor!

0
773

İstanbul Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

İstanbul Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 11 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 7 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanında 11 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.  “
İlanda İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Hukuk Fakültesi: Özel Hukuk, Kamu Hukuku
 • İktisat Fakültesi: İşletme, İktisat, Turizm İşletmeciliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Su Bilimleri Fakültesi: Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi
 • Havacılık Psikolojisi Araştırma Enstitüsü

 

İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail vs. açıkça belirtecektir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Özgeçmiş,
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet)
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet)
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya E-Devlet)
 7. Lisans Transkript (Aslı veya Resmi Kurum onaylı belge)
 8. ALES belgesi
 9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 10. Yabancı Dil belgesi
 11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (E-Devlet)
 12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet)
 13. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E- Devlet)

Önemli Notlar:

 1.  Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 3. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 4. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.
 5. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
 6. İlanın çıkıldığı Birim içinde sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 8. Araştırma Görevlisi kadrosu İlanına başvuracak aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar İlan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekmektedir.
 9. İlana başvurmak isteyen adaylar kadroya başvuru yerinin iletişim adreslerine ilgili birimin web sayfasından ulaşabilir.
 10. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
 11. İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Başvuru Tarihleri 
İlk Başvuru Tarihi : 07.07.2020
Son Başvuru Tarihi : 21.07.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.07.2020
Giriş Sınav Tarihi : 05.08.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.08.2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 × five =