İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi Alımı Yapıyor!

0
1172

İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 3 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 05 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 3 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. “
İlanda yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Mimarlık
 • İletişim Fakültesi: Medya ve İletişim
Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.
 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Öz geçmiş (YÖK Formatlı),
 3. İki adet fotoğraf,
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge),
 6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 7. ALES belgesi (en az 70 puan),
 8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),
 9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya. Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Önemli Notlar:

 1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
 2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 3. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 8. e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
 9. İlgili ana bilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır.
Sınav Takvimi
 • İlk Başvuru Tarihi : 05.10.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 19.10.2020
 • Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 21.10.2020
 • Giriş Sınav Tarihi : 23.10.2020
 • Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 27.10.2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twelve − 10 =