İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Akademisyen Alımı

0
1021

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel ilanı yayımladı.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi , bünyesindeki farklı fakülte ve bölümlere 13 Doktor Öğretim Üyesi, 13 Doçent , 13 Profesör ve 10 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 12 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel ilanında, toplamda 39 öğretim üyesi ve 10 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. ” İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanları alınacaktır. ”

İstenilen Belgeler

 • Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Özgeçmiş (YÖK formatında),
 • Lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri,
 • Yabancı dil belgesi,
 • 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi ile başvurulması gerekmektedir.
  • Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.
  • Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi veya Araştırma Görevlisi Kadrosu için Yapılacak Başvurular Hakkında Bilgilendirme

Genel Şartlar
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 • Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
Muafiyet
 • “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesine göre; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmamaktadır.

Başvuru Belgeleri:

 • Başvuru Dilekçesi
 • Özgeçmiş (YÖK formatında)
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
 • Lisans transkript belgesi
 • Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi
 • Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli öğrenci belgesi ve transkripti
 • ALES sonuç belgesi
 • Yabancı dil sonuç belgesi veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge
 • Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yeri ve Tarihleri

 • Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemize şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir:
Başvuru Adresi: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 Zeytinburnu- İstanbul / Türkiye Tel: 0505 174 79 00 Duyuru Başlama Tarihi : 12.05.2020 Son Başvuru Tarihi : 26.05.2020 Ön Değerlendirme Tarihi : 27.05.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 28.05.2020 Sonuç Açıklama Tarihi : 29.05.2020 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.istun.edu.tr
Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

one × one =