İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı

0
937

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı ile alakalı ilanı 7 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli bilişim personel alım ilanında 1 Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 1 Analiz, Veri, Test Uzamanı ve 1 Sistem ve Ağ Uzmanı alımı yapılacağını duyurdu.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.”
 • Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e – YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

Genel Şartlar:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
 • a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
 • b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
 • e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
 • g. Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık kurulu raporunu ibraz etmek,
 • h. Pozisyonuyla ilgili aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olmak,
 • i. Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek, kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir

İstenilen Belgeler:

 1. Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu: https://personel.medeniyet.edu.tr/tr
 2. Öz geçmiş:
 3. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler:
  1. Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge),
  2. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak onaylı belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
 4. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler
 5. En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler
 6. Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Belge ve sertifikalar;
  1. İlan tarihinden önce alınmış,
  2. Eğitimlerine ilan tarihinden önce katılınmış,
  3. Sınavla alınmış, olmalıdır.
 7. KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi [KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.]
 8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanını gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan YDS sonuç belgesi veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınav puanını gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sınav sonuç belgesi, [Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.]
 9. Diploma veya mezuniyet belgesi,
 10. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,
 11. Nüfus cüzdanının örneği,
 12. 1 adet fotoğraf (Aynı fotoğraftan başvuru formunda da bulunmalıdır.)

Başvuru Şekli ve Yeri

 • Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden yapılacaktır.
 • Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular sözleşmeli bilişim personeli işe giriş ilanının Resmî Gazete’de, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayınlandığı gün başlar ve 15 gün süre ile devam eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvuru linki başvurulara kapatılır.
 • Adres bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dumlupınar Mahallesi, D-100 KarayoluYanyol, No: 98, Güney Yerleşkesi, Rektörlük Binası, Giriş Kat, Personel Dairesi Başkanlığı, 34720-Kadıköy/İstanbul

İlan içeriğindeki diğer tüm detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

three + 5 =