İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
216

İstanbul Kültür Üniversitesi akademik kadro ilanında çeşitli fakülte ve bölümlere alım yapılacağını duyurmuştur.

İstanbul Kültür Üniversitesi  çeşitli bölüm ve fakültelere 3 Doktor Öğretim Üyesi , 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

” İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
* Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR

● Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, ● Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, ● Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, ● Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların ükseköğretim Kurumlarında yabancı dil ● Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması, ● Adayların üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

● Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. ● YÖK formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya teslim edilmesi gerekmektedir. Dosyadaki etkinliklerini içeren ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir. ● İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan Bölümler için), ● Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, ● Nüfus cüzdan fotokopisi, ● Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge, ● Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Alınacak Belge, ● Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin fotokopileri.

Sınav Takvimi

İlan Tarihi : 10.03.2020 Son Başvuru Tarihi : 24.03.2020 Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 26.03.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 28.03.2020 Sonuç Açıklama Tarihi : 31.03.2020 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu İle Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral)

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48. Maddesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

İstenilen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi. (başvuru dilekçesinde ilan tarihi, başvurulan fakülte ve bölüm adı, başvurulan kadro unvanı,
 • Başvuran adayın iletişim bilgileri (ikamet adresi, telefon, e-Mail adresi bilgisi ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca yönetmelik kapsamında merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı dilekçelerinde talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES Puanı 70 olarak kabul edilir.)
 •  Dilekçelerinde merkezi sınav muafiyetinden faydalanmayı talep edenlerin, muafiyetlerini ilgili yönetmelik uyarınca kanıtlar belgesi (Doktora diploma fotokopisi, sanatta yeterlilik diploma fotokopisi veya tam zamanlı öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olduklarını gösterir onaylı çalışma belgesi.)
 •  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ön ve arka yüzünden okunaklı halde olacak.)
 • Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK formatında) veya kişisel özgeçmiş (CV)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Başvuru yapılacak kadro için özel şartlarda belirtilen mezuniyet ve öğrenci belgelerinin e-Devlet üzerinden temin edilecek fotokopileri, (e-Devlet üzerinden temin edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından E-Devlet Üzerinden
  Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
 • Transkript Belgelerinin Fotokopileri,
 • Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 • YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 • Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,
 • e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil Ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” Ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) *E-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında aşağıda bilgileri belirtilen yetkililerde e-Devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir,
 • Yabancı ülkelerden alınan diploma belgelerin suretleri ile yeminli mütercim tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgeleri,varsa yayınlanmış veya yayın kararı olan bilimsel çalışmalar.

Başvuru Koşulları

 1. Başvurular kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
 3. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 4. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iku.edu.tr) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

two × 2 =