İstanbul İli Şişli Belediyesi Zabıta Memur Alım İlanı

0
198

İstanbul İli Şişli Belediyesi memur alımı ile alakalı Resmi Gazete’de ilan yayımladı

İstanbul İli Şişli Belediyesi, en az lisans mezunu 50 Zabıta Memuru alınacağını belirten ilanı 16 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.
“ZABITA MEMURU ALIM İLANI Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır.”

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1 – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
 • İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • a. Türk vatandaşı olmak.
 • b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2 – BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
 • İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamak,
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamak,

Başvuru için İstenilen Belgeler

 • 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) temin edeceklerdir.
 • 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 • 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 • 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 • 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 • 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 • 9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

 Başvuru Yeri , Şekli ve Tarihi:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
 1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 19 Nisan 2021 – 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 – 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazete ilanı üzerinden detaylara ulaşmak için tıklayınız
Diğer memur alım ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

6 + 13 =