İstanbul Gelişim Üniversitesi 157 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
954

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, çeşitli fakülte / enstitü ve bölüm / ana bilim dallarına 112 öğretim üyesi ve 45 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 26 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyen alım ilanında toplamda 15 Profesör, 16 Doçent ve 81 Doktor Öğretim Üyesi ile 29 Öğretim Görevlisi ve 16 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.

“İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)
Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. “
İlanda İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik Bilimler, Temel Bilimler
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: Gastronomi  ve Mutfak Sanatları (İngilizce)*, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Bankacılık ve Sigortacılık, Uçak Bakım ve
  Onarım, Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)*, TV Haberciliği ve Programcılığı
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik, Beslenme ve Diyetetik (İngilizce), Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi (İngilizce), Dil ve Konuşma Terapisi, Ergoterapi, Fizyoterapi ve
  Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Perfüzyon, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, İletişim ve
  Tasarımı
 • Mühendislik Mimarlık Fakültesi: İnşaat Mühendisliği (İngilizce), İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Amerikan Dili ve Edebiyatı, Havacılık
  Yönetimi (İngilizce), İşletme, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), Radyo Televizyon
  ve Sinema, Reklamcılık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yeni Medya ve İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Laboratuvar Teknolojisi, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi, Çocuk Gelişimi, Otopsi Yardımcılığı, Elektronörofizyoloji, Podoloji, Anestezi
 • İstanbul gelişim Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik
  Teknolojisi, Grafik Tasarım, Lojistik, Makine, Otomotiv Teknolojisi, Sivil Havacılık
  Kabin Hizmetleri (İngilizce)
(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

İstenilen Belgeler:

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı öz geçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek
  lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 (altı) adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının;
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı öz geçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları
  gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi
adaylarının;
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı öz geçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile birlikte ilan edilen dekanlık ya da müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Tarihleri
 • Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.
 • Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 Avcılar/İstanbul — Tel: 0212 422 70 00
 •  

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)
Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.”
“İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.”
 
İlanda İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • İstanbul gelişim Meslek Yüksekokulu: Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Grafik Tasarımı, Lojistik, Makine, Otomotiv Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin
  Hizmetleri,Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce), Uçuş Harekât Yöneticiliği
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi, Anestezi, Fizyoterapi, Diyaliz, Podoloji
 • Yabancı Diller Yüksekokulu: İngilizce Hazırlık
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme (İngilizce), Lojistik Yönetim, Lojistik Yönetimi (İngilizce),
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Perfüzyon, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi (İngilizce), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce), Odyoloji, Sağlık Yönetimi
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Bankacılık ve Sigortacılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce), Havacılık Yönetim

İstenen Belgeler (Öğretim Görevlisi):

 • Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)
 • 2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).
 • Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
 • ALES Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).
 • YÖK Formatlı Öz geçmiş
 • SGK 4A Hizmet Dökümü
Sınav Takvimi (Öğretim Görevlisi):

Duyuru Başlama Tarihi : 26.01.2021
Son Başvuru Tarihi : 09.02.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.02.2021
Sınav Giriş Tarihi : 16.02.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.02.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
BAŞVURU YERİ: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

İstenen Belgeler (Araştırma Görevlisi):

 • Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).
 • Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
 • ALES Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).
 • YÖK Formatlı Öz geçmiş
Sınav Takvimi (Araştırma Görevlisi):

Duyuru Başlama Tarihi : 26.01.2021
Son Başvuru Tarihi : 09.02.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.02.2021
Sınav Giriş Tarihi : 16.02.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.02.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
BAŞVURU YERİ: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.


İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

2 × two =