İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
196

İstanbul Bilgi Üniversitesi çeşitli fakültelerde belirlenen kadrolara Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacağını duyurmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 25 Şubat 2020 tarihi itibariyle çeşitli fakülteler için 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi, 11 Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör olmak üzere toplam 13 akademik personel alınacağını duyurmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirli kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR;

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.),
 • Kimlik fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir),
 • YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için),
 • Yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR;

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.),
 • Kimlik fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir),
 • YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için),
 • Yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

PROSEFÖR KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR;

 • Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.),
 • Kimlik fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir),
 • YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için),
 • Yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.
ÖNEMLİ:
 1. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik)
 2. Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesi’nde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.
 3. Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
*Posta ile yapılacak başvurular için başvuru adresini yazının sonundaki ilan detayları bağlantısına tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR;

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES alanında en az 70 puan almış olmak 3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir 4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

İSTENEN BELGELER; Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.

-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu’na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.) -Özgeçmiş -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi -ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.) -Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce- 80 Puan olmalıdır.) (Tabloda yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için yabancı dil belgesi istenmemektedir.) -Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)** -Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur. -Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti** -Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge **e-Devlet kapısı üzerinden alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.

ÖNEMLİ:

 1. Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
 3. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.bilgi.edu.tr
 4. Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
İlan detaylarına ulaşmak için tıklayınız Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

six − two =