İstanbul Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

0
162

Istanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli personel alımı ile alakalı Resmi Gazete’de ilan yayımladı

En az ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu 25 memur alınacağını belirten ilan 17 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanında 9 Hemşire, 1 Çocuk Gelişimcisi, 5 Mühendis, 1 Şehir Plancısı, 1 Mimar, 1 Ekonomist, 1 Tekniker, 5 Teknisyen, 1 Eğitmen alımı yapılacağını duyurdu.
 ” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır “
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır

Genel Şartlar

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

 1. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 2. Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları (24/12/1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
 3. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.
 4. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.
 5. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

Başvuru için İstenilen Belgeler

 • Sınava girmek isteyen adaylar, 14/12/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMUNU dolduracaktır.
 • Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
 • Adaylar 14/12/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında, sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.
 • Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecektir.
 • Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Resmi Gazete ilanı üzerinden detaylara ulaşmak için tıklayınız

Diğer belediye alım haberleri için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

14 − thirteen =