İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 124 Akademisyen Alım İlanı Yayımladı

0
1296

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 89 öğretim üyesi ve 35 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 17 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 80 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Doçent ve 6  Profesör ile 14 Öğretim Görevlisi ve 19 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. “
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: Çizgi Film ve Animasyon, Dijital Oyun Tasarımı, Tiyatro, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Müzik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Resim,
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi, Ekonomi (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce), Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme, İşletme (İngilizce), Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce), Psikoloji, Psikoloji (İngilizce),Tarih, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce),Havacılık Yönetimi
 • Mühendislik Fakültesi:  Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi
 • Plato Meslek Yüksekokulu: Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi, Diş Protez Teknolojisi, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım, Odyometri, Optisyenlik ,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler:

 • İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.
 • Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 1. Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe,
 2. YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.
 3. Onaylı Kimlik Kartı.
 4. İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
 6. Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.
 7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
 8. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)
 9. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
 10. Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
 11. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet basılı dosya ve PDF formatında 6 adet USB flash bellek.
 12. Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu nu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
 13. YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 80) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Profesör kadroları için geçerlidir.)

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.
 2. YÖK Formatında Öz geçmiş. Ekinde yayın listesi.
 3. Onaylı Kimlik Kartı.
 4. İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
 6. Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora ve doçentlik mezuniyet belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.
 7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
 8. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)
 9. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.
 10. Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
 11. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet basılı dosya ve PDF formatında 4 adet USB flash bellek.
 12. Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu nu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir
 13. YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 80) belirten belge. (
BAŞVURU ADRESİ : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 17.03.2021 SONBAŞVURU TARİH : 31.03.2021 İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.ayvansaray.edu.tr

Öğretim Elemanı İlanı

“İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.”
İlanda yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne alım yapılacak öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Plato Meslek Yüksekokulu:Ağız ve Diş Sağlığı, Bilgisayar Programcılığı, Fizyoterapi, Grafik Tasarımı,Grafik Tasarımı (İngilizce), İlk ve Acil Yardım, Odyometri, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi, Ekonomi (İngilizce),Halkla İlişkiler ve Tanıtım,İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, İşletme (İngilizce), Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce),Tarih, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) , Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
 • Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: Dijital Oyun Tasarımı, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Müzik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Resim, Tiyatro

Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler:

 • İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe.
 2. Öz geçmiş (YÖK Formatında)
 3. Onaylı Kimlik Kartı.
 4. İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
 6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve uzmanlık/doktora belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.
 7. Lisans transrkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
 9. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
 10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
 11. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)
 12. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.
 13. Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

Sınav Takvimi:

 • İlan Tarihi : 17.03.2021
 • Son Başvuru Tarihi : 31.03.2021
 • Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 02.04.2021
 • Giriş Sınavı Tarihi : 05.04.2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 06.04.2021
 • BAŞVURU ADRESİ: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
 • İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.ayvansaray.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

one × two =