Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
1232

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 20 öğretim üyesi ve 10 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 22 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 2 Profesör, 5 Doçent ve 13 Doktor Öğretim Üyesi ile  7 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN (2020-4) 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar, ilanda belirtilen diğer şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriterleri uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
İlanda yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Ziraat Fakültesi: Bitki Koruma Bölümü, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
 • Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Elektrik ve Enerji Bölümü
 • Isparta Meslek Yüksekokulu: Tasarım Bölümü
 • Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu: Ormancılık Bölümü, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
 • Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
 • Orman Fakültesi: Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Teknoloji Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu: Gıda İşleme Bölümü
 • Yalvaç Meslek Yüksekokulu: Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, İnşaat Bölümü
 • Isparta Meslek Yüksekokulu: Yönetim ve Organizasyon Bölümü
 • Keçiborlu Meslek Yüksekokulu: Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
 • Eğirdir Meslek Yüksekokulu: Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Yüklenecek Belgeler:
 1. Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)
 2. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Puanlama Formu (Puanlanmış olarak) (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)
 3. Yayın Dosyası (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden “Yayın Dosyası Tanzim Sıralaması”na göre düzenlenecektir) (RAR uzantılı dosya halinde en fazla 300 MB olacak şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir)
 4. Yayın Listesi
 5. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)
 6. Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname (http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)
 7. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
 8. Nüfus Cüzdanı
 9. Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü)
 10. Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)
 11. Adli Sicil Kaydı (açıktan atanacak adaylar için) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)
 12. Sağlık Raporu (açıktan atanacak adaylar için)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 1. Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
 2. Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 3. Başvuru esnasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır. ● %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Sınav Takvimi
 • İlan Yayım Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı
 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı (Saat 08:30)
 • Başvuru Bitiş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı (Mesai bitimi 17:30)
 • İnternet Başvuru Adresi: https://ik.isparta.edu.tr
 • Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17:30’a kadar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Adayların çevrimiçi (online) başvuruyu tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan Başvuru Formu çıktı alınıp imzalandıktan sonra, Profesör adayları 6 adet CD/DVD/USB, Doçent ve Doktor Öğretim
  Üyesi adayları 4 adet CD/DVD/USB’yi aşağıdaki tabloda belirtilen birim adresine başvuru süresi içerisinde şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN (2020-4) 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.”
İlanda yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Keçiborlu Meslek Yüksekokulu: Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
 • Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu: Elektronik ve Otomasyon Bölümü
 • Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu: Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
 • Gelendost Meslek Yüksekokulu: Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
 • Rektörlük: Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Teknoloji Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Ziraat Fakültesi: Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Genel Şartlar:

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3.  Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 4. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
 5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 7. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Yüklenecek Belgeler:

 • ALES Sonuç Belgesi. (ÖSYM’nin web sayfasından Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunan kare kodlu belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler ön ve nihai değerlendirme aşamalarında kabul edilir.
 • e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri aslı var ise aslı taranarak sisteme yüklenmelidir. Aslı gibidir belgelerin ise onaylanmış hali taranarak yüklenmelidir.)
 • Lisans Transkripti (onaylı) (Mutlaka aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü hali taranarak sisteme yüklenmelidir. Kare kodlu transkriptler kabul edilecektir).
 • Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için).
 • Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuru yapacak adaylar için).
 • Merkezi sınav muafiyetinden yararlanma hakkına sahip olduklarını gösterir belgeler sisteme yüklenmelidir.
 • Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
 • Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Başvuru esnasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 1. Aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmî Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (http://www.isparta.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 3. Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.
 5. www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden alınan kare kodlu mezun belgeleri ile başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön ve nihai değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
Sınav Takvimi
 • İlan Yayım Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı
 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı (Saat 08:30)
 • Başvuru Bitiş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı (Mesai Bitimi)
 • Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe
 • Giriş Sınavı Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi
 • Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı
 • İnternet Başvuru Adresi: https://ik.isparta.edu.tr
 • Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17:30’a kadar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

five × 3 =