İnönü Üniversitesi 32 Akademik Personel Alacak!

0
558

İnönü Üniversitesi 32 Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Araştırma/Öğretim Görevlisi alımı yapacak!

İnönü Üniversitesi 32 Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Araştırma/Öğretim Görevlisi olarak akademik personel alacağımı yapacağını Resmi Gazete üzerinden duyurmuştur.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 29.07.2020

İlan son başvuru tarihi: 12.08.2020

Başvuru Belgeleri

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı, bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi, ayrıca www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı-Dokümanlar-Formlar-Profesörlük Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı, bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi, ayrıca www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire BaşkanlığıDokümanlar-Formlar-Doçentlik Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

Notlar:

 • Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.
 • Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr ) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.
 • Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ile 50/d maddeleri kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinde (Personel Daire Başkanlığı-Dokümanlar-Formlar-Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu ve istenilen belgeler) mevcuttur.

Sınav ve Başvuru Tarihleri:

 • Duyuru Başlama Tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.
 • Son Başvuru Tarihi: 12.08.2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 17.08.2020
 • Sınav Giriş Tarihi: 20.08.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 24.08.2020
 • Kabul Edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile
 • Başvuru Adresi: Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.
 • Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.inonu.edu.tr

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar – Formlar kısmından “Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu’ na tıklayarak erişebilirsiniz)
 • Özgeçmiş.
 • Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı örneği ya da bu belgelerin E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr ) alınan kare kodlu çıktısı. Öğrenci ise öğrenci belgesi, (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).
 • Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
 • İki adet biyometrik fotoğraf.
 • ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).
 • Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge.
 • Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İnönü Üniversitesi alım yapılacak kadroyu aşağıda belirtmiştir:

Fen Edebiyat Fakültesi: Biyoloji, Tarih, Psikoloji bölümleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü

Mühendislik Fakültesi: İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümleri

Tıp Fakültesi: Cerrahi Tıp Bilimleri bölümü

Diğer kadro detayları için tıklayınız.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

five × five =