Iğdır Üniversitesi Akademik Personel İlanı

0
707

27.06.2020 Güncelleme:

Iğdır Üniversitesi aşağıda yayımlanan ilan için Düzeltme İlanı yayımladı. Düzeltme İlanına ulaşmak için tıklayınız


Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımladı.

Iğdır Üniversitesi, çeşitli fakülte/enstitü bölüm ve ana bilim dallarına 7 akademik personel alınacağı ile alakalı ilanı 25 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanında toplamda  6 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne aşağıda
belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doktor Öğretim Üyesi
alınacaktır”
İlanda Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Makine ve Metal Teknolojileri
 • Iğdır Meslek Yüksekokulu: Mülkiye Koruma ve Güvenlik
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Çocuk Gelişimi’ne alım yapılacaktır.
Not: Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne https://www.igdir.edu.tr/yonergeler adresinden ulaşılabilir. 

İstenilen Belgeler 

 • Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan örneği,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş,
 • Yayın listesi ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)
Not:
 • Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında
  Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
  Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
  denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Tarihleri 

 • Başvurular 25.06.2020 – 09.07.2020 tarihleri içerisinde yapılacaktır.
 • Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
İlan Yayımlanma Tarihi: 25.06.2020
Son Başvuru Tarihi: 09.07.2020

Öğretim Görevlisi Alım İlanı

” Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. “
İlanda Iğdır Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Iğdır Meslek Yüksekokulu:  Ulaştırma Hizmetleri bölümüne alım yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 5. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 6. Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
 7. İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 • Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
 5. Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
 7. ALES Belgesi,
 8. Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 10. Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.
 11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
  Not: Öğretim elemanı başvuru dilekçesi https://personel.igdir.edu.tr/personel-daire- baskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir.

SINAV TAKVİMİ:

 • Duyuru Başlama Tarihi : 25.06.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 09.07.2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 13.07.2020
 • Sınav Giriş Tarihi : 16.07.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 20.07.2020
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

ten − three =