Hitit Üniversitesi Akademisyen Alım İlanı

0
1098

Hitit Üniversitesi akademik personel ilanı yayımladı.

Hitit Üniversitesi, bünyesindeki farklı fakülte ve bölümlere 14 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doçent , 3 Profesör ve 5 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 12 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hitit Üniversitesi akademik personel ilanında, toplamda 19 öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. ” Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır. ”

İstenilen Belgeler

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;
Başvuru Dosyası;
 • Başvuru dilekçe ekinde; (http://cdn.hitit.edu.tr/personel/files/87727_2005100009375.docx adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)
 • Özgeçmiş,
 • Akademik Faaliyet Puan Tablosu (http://cdn.hitit.edu.tr/hitit/files/70047_1907221309116.pdf)
 • Yayın Listesi,
 • 6 (altı) adet fotoğraf,
 • Nüfus Cüzdanı Sureti,
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini içeren dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 6 adet bilimsel dosya ile birlikte şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bilimsel Dosyanın İçeriği: 
 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
 3. Akademik faaliyet puan tablosu (akademik faaliyet puan tablosu, aday tarafından her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.),
 4. Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,
 5. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve bu dosyalardaki dokümanların tamamı PDF formatında Flash Bellek’e aktarılarak oluşturulacaktır.
Not: Başvuru Dosyası ve Bilimsel Dosyalar ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir, kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10 19030 ÇORUM
DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;
Başvuru Dosyası;
 • Başvuru dilekçe ekinde;  (http://cdn.hitit.edu.tr/personel/files/87727_2005100009375.docx  adresinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi
 • 6 (altı) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini içeren dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 4 adet bilimsel dosya ile birlikte şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bilimsel Dosyanın İçeriği: 
 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
 3. Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,
 4. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ve bu dosyalardaki dokümanların tamamı PDF formatında Flash Bellek’e aktarılarak oluşturulacaktır.
Not: Başvuru Dosyası ve Bilimsel Dosyalar ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir, Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10 19030  ÇORUM
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;
Başvuru Dosyası;
 • Başvuru dilekçesi ekinde;  (http://cdn.hitit.edu.tr/personel/files/87727_2005100009375.docx adresinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Akademik Faaliyet Puan Tablosu (http://cdn.hitit.edu.tr/hitit/files/70047_1907221309116.pdf)
 • Yayın Listesi
 • 6 (altı) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini içeren dosyayı 4 adet bilimsel dosya ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bilimsel Dosyanın İçeriği: 
 1. Özgeçmiş,
 2. Doktora / sanatta yeterlilik / uzmanlık belgesi,
 3. Akademik faaliyet puan tablosu (akademik faaliyet puan tablosu, aday tarafından her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.)
 4. Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,
 5. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ve bu dosyalardaki dokümanların tamamı PDF formatında Flash Bellek’e aktarılarak oluşturulacaktır.
Not: Başvuru Dosyası ve Bilimsel Dosyalar ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir, Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler. İlan Başlangıç Tarihi: 12 Mayıs 2020 İlan Bitiş Tarihi: 26 Mayıs 2020

Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
 2. Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihinde belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesinesahip olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl tecrübe şartı aranır. Bu kişilerden ALES puanı ibraz edenlerden ibrazettikleri puan, ibraz etmeyenlerin ise tüm hesaplamalarda 70 (yetmiş) puan olarak dikkate alınarak hesap yapılacaktır.
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bupuan muadili bir puanın alındığını gösteren belge,
 4. Adayların transkriptlerinin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında; transkriptlerde dörtlük ve beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
 5. Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Dilekçe (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar),
 2. Özgeçmiş,
 3. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (onaylı),
 5. Adli sicil kaydı belgesi,
 6. Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
 7. Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı),
 8. Öğrenci Belgesi (onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı lisansüstü öğrenim şartı aranan ilanlarda getirilecektir),
 9. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
 10. ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),
 11. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren belge,
 12. Onaylı hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir).

ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 3. Adaylar aynı tarihte yayımlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 5. Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
 6. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 • Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
 • Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru (İlan) Tarihi: 12.05.2020 Son Başvuru Tarihi: 27.05.2020 Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 29.05.2020 Giriş Sınavı Tarihi / Saati:  03.06.2020 / Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Sınav Giriş Yeri Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi 05.06.2020
Resmi Gazete İlanı
Üniversitesinin resmi sayfası üzerinden öğretim üyesi ilanını incelemek için tıklayın Üniversitesinin resmi sayfası üzerinden öğretim elemanı ilanını incelemek için tıklayın
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 × 5 =