Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Kadro Alım İlanı

0
1328

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı yapacaktır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi çeşitli meslek yüksekokulu/fakülte/enstitü ve program/ bölüm/ana bilim dallarına 7 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 9 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 7 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır”
İlanda yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Kırıkhan Meslek Yüksekokulu: Dişçilik Hizmetleri, Sağlık Bakım Hizmetleri
 • Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Terapi ve Rahabilitasyon
 • İlahiyat Fakültesi: Temel İslam Bilimleri

Genel Şartlar:

 1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarım kanıtlamaları halinde Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
 3. Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100 ‘lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
 4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır

Unvan Şartları

Öğretim Görevlisi
 1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda; – En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.11.2018 tarihli yürütme kurulu kararında belirlediği uzmanlık alanları için) – Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.11.2018 tarihli yürütme kurulu kararında belirlediği uzmanlık alanları için) – Muafiyet alanıyla ilgili iki yıl tecrübe olması halinde ALES muafiyeti uygulanacaktır.
 3. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)
 2. Başvuru Formu (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)
 3. Öz geçmiş.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge veya e-Devlet çıktısı.
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)
 7. Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı) veya e-Devlet çıktısı.
 8. 2 adet fotoğraf
 9. ALES Belgesi (Geçerliliği devam eden)
 10. Yabancı Dil Belgesi.
 11. Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınabilir.) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
 12. Muafiyet durumunu gösterir belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)
 13. İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge.
 14. Adli Sicil Belgesi veya e-Devlet çıktısı.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

 • İlan Tarihi: 09.10.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 23.10.2020
 • Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 02.11.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2020
 • Sonuç İlan Tarihi: 10.11.2020
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.mku.edu.tr
 • Başvuru Yeri: Kadro Birimi (*)
 • Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta * Başvuru birimleri her kadro için ayrı birimlerdir. Yanlış birimlere yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU ADRESLERİ:
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay 0 326 245 50 84
 • HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay 0 326 214 07 20
 • KIRIKHAN MESLEK YÜKSEKOKULU Gazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Kırıkhan/ Hatay 0 326 345 07 20
NOTLAR:
 1. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne veya Rektörlük kadrolarında Rektörlüğe ulaşması gerekmektedir. Yanlış birimlere yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 2. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 3. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adedi 2 olarak belirtilen kadrolara başvurular tek başvuru olarak değerlendirilecektir.)
 4. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

three × one =