Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
1005

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri 2020-2021 Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları devam etmektedir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuruları için Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz:

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü için 18-29 Ocak 2021 tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için 18-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 18-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi / ONLINE olarak yapılmaktadır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Online başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Lisansüstü programlara başvurular online olarak ön başvuru şeklinde yapılacak ve Enstitü tarafından değerlendirilerek onay verilecektir.
 • Adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru sayfalarından takip etmeleri gerekmektedir.
 • Ön başvurusu onaylanmayan, belgeleri sisteme yükleyemeyenler, yanlış bilgi ve belge beyanında bulunanların başvuruları kabul edilmeyerek haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Postayla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Online Başvuru için Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (Yüksek Lisans için tıklayınız ) (Doktora için tıklayınız)
 2. Öz geçmiş
 3. Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
 4. Nüfus cüzdanı veya onaylı fotokopisi,
 5. Vesikalık fotoğraf,
 6. Doktora programı için Lisans ve Yüksek Lisans, Yüksek Lisans programı için ise Lisans not belgesi (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi,
 7. ALES sonuç belgesinin çıktısı (Yüksek Lisans ve Doktora için sayısal alandan en az 55, lisans mezunu olup direkt doktoraya başvuracak olanlardan sayısal alandan en az 80),
 8. Doktoraya başvuran adaylar için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan aldığını gösteren sonuç belgesi

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
 • Online Başvuru Tarihleri: 18 Ocak 2021 (Başlangıç saati 08:00) – 29 Ocak 2021 (Bitiş saati 17:00)
 • Online Başvuru Linki : https://obs.mku.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
 • Bilim Sınavı Tarih : 8 Şubat 2021 Pazartesi günü, saat 10:30
 • Değerlendirme Sonuçları İlanı : 12 Şubat 2021
 • Sınav Yeri : Bilim sınavları ilgili Ana bilim Dallarında yapılacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Lisansüstü Programlara Başvuru

 1. Online Başvuru Tarihleri: 18.01.2021 (08.00’den) – 29.01.2021 (17.00’ye kadar)
  Online Başvuru Linki: https://obs.mku.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
  Lisansüstü programlarına başvurular online (çevrimiçi) yapılmaktadır. Online başvuru
  esnasında istenen belgeler başvuru sisteme yüklenecektir. Belgeleri sisteme yüklemeyen
  adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat
  hükümlerine göre işlem yapılır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına
sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak
yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmiş olmaları ve
bu sınavdan başvurduğu program türüne göre Eşit Ağırlık veya Sözel puan türünden en az 55
(elli beş) puan almış olması gerekir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURUDA KULLANILACAK BELGELER

Lisansüstü programlarına başvurular online (çevrimiçi) yapılmaktadır. Online başvuru
esnasında istenen belgeler başvuru sisteme yüklenecektir. Belgeleri sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Lisans Mezuniyet Belgesi (E-Devlet’ten de alınabilir.)
 • Not Durum Belgesi (Transkript)
 • ALES Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

DOKTORA PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmiş olmaları ve bu sınavdan başvurduğu
program türüne göre Eşit Ağırlık veya Sözel puan türünden en az 55 (elli beş) puan; Doktora
programları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 55 (elli beş) puan ya da
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması
gerekir. Ayrıca bilim sınavı (yazılı) yapılacaktır.

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURUDA KULLANILACAK BELGELER

Lisansüstü programlarına başvurular online (çevrimiçi) yapılmaktadır. Online başvuru
esnasında istenen belgeler başvuru sisteme yüklenecektir. Belgeleri sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E-Devlet’ten de
  alınabilir.)
 • Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi
 • ALES Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil (KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL) Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
BİLİM SINAVI TARİHLERİ
 • Doktora Programları Bilim Sınavı (Yazılı) : 08.02.2021 – Saat: 10.00
 • Tezli Yüksek Lisans Bilim Sınavı (Yazılı) : 08.02.2021 – Saat: 10.00

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Hatay Mustafa Kemal-Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Başvuru Şartları:

 1. Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) 55 sayısal puan almış olması gerekir.
 2. Doktora programına başvuracak adayların  yüksek lisans  diplomasına sahip olması ve  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) 55 sayısal puan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) 55 puan ya da  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması  gerekir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurular İçin Gerekenler:

 1. Yüksek lisans için mezuniyet belgesi veya lisans diploması
 2. Doktora programı için lisans ve yüksek lisans diploması
 3. Not belgesi (Transkript), Doktora programı için lisans ve yüksek lisans not belgesi
 4. ALES sınav sonuç belgesi
 5. Nüfus cüzdanı sureti
 6. Erkek adaylar için, Askerlik izin belgesi
 7. Vesikalık fotoğraf
Başvuru Tarihleri:

Adayların 18 Ocak 2021- 29 Ocak 2021 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi sayfasına girmeleri internet ortamında başvuru yapmaları gerekmektedir.

NOT: Online başvuru esnasında istenen belgeler sisteme yüklenecektir. Belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Öğrenciler kazandıkları takdirde belgelerinin aslı ile Enstitüye başvuracaklardır.

Sınav Tarihleri ve Sınav Yerleri:
 • Bilim Sınavı : 8 Şubat 2021 Pazartesi  günü saat 09:30
 • Bilim Sınavı Yeri : Başvuru yapılan Anabilim Dallarının bağlı olduğu Fakülte/ Yüksek Okul
 • Kazanan Öğrenciler için Kesin Kayıt Tarihi: 15.02.2021-19.02.2021
 • Kesin Kayıt: Kazanan öğrenciler kesin kayıt için Enstitü Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kesin kayıtlar posta ile işleme konulmayacaktır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

Güncellenen 2020-2021 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

three × 4 =