Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel İlanı

0
991

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ile alakalı ilanı 12 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, sözleşmeli sağlık personeli alım ilanıyla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine 17 ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Sağlık Teknikeri alımı yapılacağını duyurdu.


“Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezine ilanda belirletilen kriterlere uygun olarak sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.”

Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar:

Genel Şartlar:
1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranmaktadır.
 • a) Türk Vatandaşı olmak,
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
  muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
  olmak,
 • e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya
  sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
 • g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen
istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi gerekmektedir.
3- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İstenilen Belgeler

 1. Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-Devletten indirilecek
  mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)
 2. KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve
 4. Fotoğraf

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

 1. Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda,
  üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.
 2. Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı
  olacak şekilde yükleyeceklerdir.
 3. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
 4. Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek
  olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İlan içeriğindeki diğer tüm detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

9 + 14 =