Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 12 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak!

0
844

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, çeşitli fakülte / enstitü ve bölüm / ana bilim dallarına 12 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 19 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacağını belirten ilanında toplamda 10 Öğretim Görevlisi ile 2 Araştırma Görevlisi için kadroların açıldığını duyurdu.

“Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
 
İlanda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • İlahiyat Fakültesi: Temel İslam Bilimleri
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik
 • Veteriner Fakültesi: Klinik Bilimler Bölümü, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü
 • Antakya Devlet Konservatuvarı: Sahne Sanatları Bölümü, Türk Müziği Bölümü
 • Antakya Meslek Yüksekokulu: Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
 • Samandağ Meslek Yüksekokulu: 
 • Hassa Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Elektronik ve Otomasyon Bölümü

 

Genel Şartlar

 1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan (ilanda yönetmelik gereği daha yüksek olarak belirtilen kadrolar için karşısında belirtilen puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
 3. Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100 ‘lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
 4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak
  atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi
  atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
  sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

 

Unvan Şartları


Araştırma Görevlisi
 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 2. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.(Adayların Azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir)
 3. 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak
  2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile
 4. Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
Öğretim Görevlisi
 1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)
 2. Başvuru Formu (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)
 3. Öz geçmiş.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge veya e-Devlet çıktısı.
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)
 7. Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı) veya e-Devlet çıktısı.
 8. 2 adet fotoğraf
 9. ALES Belgesi (Geçerliliği devam eden)
 10. Yabancı Dil Belgesi.
 11. Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınabilir.) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
 12. Muafiyet durumunu gösterir belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)
 13. İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge.
 14. Adli Sicil Belgesi veya e-Devlet çıktısı.
Sınav Takvimi
 • İlan Tarihi: 19 Kasım 2020
 • Son Başvuru Tarihi: 03 Aralık 2020 (Mesai Bitimi)
 • Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 11 Aralık 2020
 • Giriş Sınavı Tarihi: 17 Aralık 2020
 • Sonuç İlan Tarihi: 23 Aralık 2020
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.mku.edu.tr
 • Başvuru Yeri: Kadro Birimi(*)
 • Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta
  *Başvuru birimleri her kadro için ayrı birimlerdir. Yanlış birimlere yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Notlar:
 1. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne veya Rektörlük kadrolarında Rektörlüğe ulaşması gerekmektedir. Yanlış birimlere yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 2. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 3. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adedi 2 olarak belirtilen kadrolara başvurular tek başvuru olarak değerlendirilecektir.)
 4. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 5. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır

 


İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

nineteen − 6 =