Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

0
1312

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 7 öğretim üyesi alımı ile alakalı ilanı 4 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 1 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Doçent ve 1 Profesör alımı yapılacağını duyurdu.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.”
İlanda yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi alım yapılacak Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Eğitim Fakültesi: Okul Öncesi Öğretmenliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Psikoloji
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik
 • Meslek Yüksekokulu: Anestezi

Başvuru Şartları

İstenilen Belgeler
 • İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere;
 • Öz geçmiş,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları,
 • Nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır
 Diğer Şartlar:
 1. Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 2. Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
 3. Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “öz gelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 4. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
 5. Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 6. Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
 7. Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
 8. Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
 9. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
 10. İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 11. İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 × one =