Hasan Kalyoncu Üniversitesi 54 Akademisyen Alımı Yapıyor!

0
1393

Hasan Kalyoncu Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 45 öğretim üyesi  ve 9 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 17 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 15 Doktor Öğretim Üyesi, 15 Doçent, 15 Profesör ile 3 Araştırma Görevlisi ve 6 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.

“ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.”
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğretim üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi:  Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği,

Başvuru Şartları

İstenilen Belgeler
 • Kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere;
  • Öz geçmiş,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları,
  • Nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak,
  • Jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne,
  • Doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir.
 Diğer Şartlar:
 • Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları talep edilmektedir.
 • Ayrıca Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “öz gelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylı olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 • Eğitim dili İngilizce olan bölümler için ilgili yönetmelik şartlarının sağlanması gerekmektedir.
 • İlan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
 • Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
 • Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu teyit etmeleri gereklidir. Aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
 • İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • Adayların başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru Yöntemi

 1.  Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek
  olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 3. Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.”
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Mühendislik Fakültesi: Makine Mühendisliği
 • Meslek Yüksekokulu: İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri,

İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Öz geçmiş,(YÖK EK-4 Formatında) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden alınan belge)
 5. Lisans Diploma fotokopisi
 6. Yüksek Lisans Diploma fotokopisi
 7. Öğrenci Belgesi
 8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi
 9. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
 10. ALES Belgesi
 11. YDS/YÖKDİL Sınav Sonuç Belgesi.
 12. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 13. Çalıştığı Kurumdan Onaylı Tecrübe Belgesi.
 14. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 15. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
SINAV TAKVİMİ
 • İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.03.2021
 • SON BAŞVURU TARİHİ : 31.03.2021
 • ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 01.04.2021
 • GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 02.04.2021
 • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 02.04.2021
 • Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.
 • Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.
 • Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
 • Adres: Yeşilkent Mah. Havalimanı Yolu 8. km Hasan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP
 • Tlf: 0342 211 80 80/1801 Fax : 0342 211 80 81 E-Mail :[email protected]

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

11 − 3 =