Harran Üniversitesi Akademisyen Alım İlanı Yayımladı!

0
774

Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımladı.

Harran Üniversitesi, çeşitli fakülte/enstitü bölüm ve ana bilim dallarına 29 akademik personel alınacağı ile alakalı ilanı 25 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanında toplamda 5 Profesör, 10 Doçent ve  7 Doktor Öğretim Üyesi ile 7 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.”
İlanda Harran Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalına
 • Eczacılık Fakültesi: Biyokimya, Farmakoloji bölümlerine,
 • Eğitim Fakültesi: Fen Bilgisi Eğitimi ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bölümlerine,
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Hidrobiyoloji bölümüne,
 • Mühendislik Fakültesi: Konstrüksiyon ve İmalat bölümüne,
 • İlahiyat Fakültesi: Kelam ve Din Eğitimi bölümlerine,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Psikiyatri Hemşireliği bölümüne,
 • Sağlık Hizmetleri M.Y.O: Anestezi bölümüne,
 • Tıp Fakültesi: İç Hastalıkları, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Üroloji ve Kardiyoloji bölümlerine,
 • Viranşehir Sağlık Yüksekokulu: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bölümüne,
 • Ziraat Fakültesi: Tarla Bitkileri ve Entomoloji bölümlerine alım yapılacaktır.

Genel Bilgiler:

 1. Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının duyurular kısmındaki ilan metni ile birlikte bulunan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf da forma yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir
 3. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.
 4. Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi ile Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini başvuru sırasında diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim edeceklerdir.
 5. Adayların 3 (üç) aydan fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması ve birden fazla kadroya başvurmaması gerekir. Birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
 6. 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine ve Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilanda istenilen belgeleri ilanda belirtilen birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

İstenilen Belgeler ve Başvuru Detayları

 • Profesör kadrosuna başvuracak adaylar,
  • Matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Doçent kadrosuna başvuracak adaylar,
  • Matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 • Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar
  • Başvuru sırasında teslim edecekleri bilimsel dosyalar ve CD veya flash bellekler dışında ayrıca Üniversitemizin www.harran.edu.tr sayfasının duyurular kısmında ilan metni ile birlikte bulunan ilgili formu eksiksiz doldurup formda belirtilen belgeleri de ayrı bir dosya halinde başvuru sırasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar,
  • Matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, askerlik durum belgesini, yabancı dil belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte ilanda belirtilen birime (Eczacılık Fakültesi kadrolarına başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca Rektörlük Personel Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki puanlama çizelgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup başvuru dosyasına CD’lere veya flash belleklere yüklemeleri gerekmektedir.
  • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 55 (ellibeş) veya eş değer puan almış olmaları zorunludur.
  • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan Yükseköğretim Kurumlarında en az bir yarıyıl ders vermiş olanlar, deneme dersinden muaf tutulacaklarından bu husus ile ilgili belgelerini müracaat dosyasında bulundurmaları gerekmektedir. 2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 • Yukarıda verilen bilgiler dışında profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık ve / veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir.

Başvuru Tarihleri 

İlan Yayımlanma Tarihi: 25.06.2020
Son Başvuru Tarihi: 09.07.2020

Öğretim Görevlisi Alım İlanı

“Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.”

 

İlanda Harran Üniversitesi akademik personel ilanında öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalına
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Mimarlık Bölümü Mimarlık Ana Bilim Dalına
 • Viranşehir Sağlık Yüksekokulu: Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalına
 • Birecik Meslek Yüksekokulu: Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına
 • Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu: Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Giyim Üretim Teknolojisi Programına
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programına ve 
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
  Mimari Restorasyon Programına alım yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 4. Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

 1. Doktora veya tıpta-diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.)
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
 5. Güncel Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
 6. Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)
 7. Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi) MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adaylar muaftır.
 8. ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
 9. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti veya bunların e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
 10. Lisans transkripti (onaylı)
 11. Tezli yüksek lisans belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
 12. Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge
 13. Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)
 14. Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)

Diğer Önemli Detaylara ulaşmak için tıklayınız

Başvuru Tarihleri:

 • İlk Başvuru Tarihi : 25 Haziran 2020
 • Son Başvuru Tarihi : 09 Temmuz 2020
 • Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 20 Temmuz 2020
 • Giriş Sınavı Tarihi : 27 Temmuz 2020
 • Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 30 Temmuz 2020
 • Başvuru Adresi : Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.
 • Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

seven − 2 =