Harran Üniversitesi 67 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
518

Harran Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Harran Üniversitesi, 11 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanında toplamda 57 öğretim üyesi ve 10 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Harran Üniversitesi, akademisyen alım ilanında bünyesine 13 Profesör, 15 Doçent ve 29 Doktor Öğretim Üyesi ile 8 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.”
İlanda yer alan Harran Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ve Hareket ve Antrenman Bilimleri bölümleri
 • Bozova Meslek Yüksekokulu: Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi ana bilim dallarına,
 • Eczacılık Fakültesi: Biyokimya, Farmakoloji ana bilim dallarına,
 • Eğitim Fakültesi: Resim-İş Eğitimi, Sınıf Eğitimi
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Anorganik Kimya, Türkiye Coğrafyası, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Mikrobiyoloji
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Yönetim ve Organizasyon, İktisat Tarihi bölümlerine,
 • İlahiyat Fakültesi: İslam Tarihi, Din Eğitimi
 • Mühendislik Fakültesi: Elektrik Makineler, Geoteknik
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları
 • Tıp Fakültesi: Kadın Hastalıkları ve Doğum, Radyoloji, Radyoloji (Öncelikli Alan), Tıbbi Biyokimya, Anesteziyoloji, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Acil Tıp, Anatomi, Ortopedi ve Travmatoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji (Öncelikli Alan), Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Öncelikli Alan), Histoloji-Embriyoloji (Öncelikli Alan), Genel Cerrahi (Öncelikli Alan)
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu: Konaklama İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 
 • Viranşehir Sağlık Yüksekokulu: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
 • Veterinerlik Fakültesi: Veterinerlik Zootekni, Dölenme ve Suni Tohumlama, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Öncelikli Alan)
 • Ziraat Fakültesi: Yemler ve Hayvan Besleme, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkiler, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerine alım yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

 • Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi ile Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini başvuru sırasında diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim edeceklerdir.
 • Adayların 3 (üç) aydan fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması ve birden fazla kadroya başvurmaması gerekir. Birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler

 1. Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının duyurular kısmındaki ilan metni ile birlikte bulunan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafı da forma yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir
 3. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.
 • Profesör kadrosuna başvuracak adaylar,
Matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, öz geçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Doçent kadrosuna başvuracak adaylar,
Matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, öz geçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar başvuru sırasında teslim edecekleri bilimsel dosyalar ve CD veya flash bellekler dışında ayrıca Üniversitemizin www.harran.edu.tr sayfasının duyurular kısmında ilan metni ile birlikte bulunan ilgili formu eksiksiz doldurup formda belirtilen belgeleri de ayrı bir dosya halinde başvuru sırasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar,
Matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, askerlik durum belgesini, yabancı dil belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, öz geçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet  CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte ilanda belirtilen birime (Eczacılık Fakültesi kadrolarına başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca Rektörlük Personel Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki puanlama çizelgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup başvuru dosyasına CD’lere veya flash belleklere yüklemeleri gerekmektedir.

Önemli Bilgiler:

 1.  2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 55 (ellibeş) veya eş değer puan almış olmaları zorunludur.
 3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan Yükseköğretim Kurumlarında en az bir yarıyıl ders vermiş olanlar, deneme dersinden muaf tutulacaklarından bu husus ile ilgili belgelerini müracaat dosyasında bulundurmaları gerekmektedir.
 4. 2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 5. Yukarıda verilen bilgiler dışında profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık ve / veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir
Başvuru Tarihleri:
 • Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilanda istenilen belgeleri ilanda belirtilen birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.”

İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.)
 2. Öz geçmiş
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
 5. Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
 6. Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)
 7. Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi) MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adaylar muaftır.
 8. ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
 9. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti veya bunların e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
 10. Lisans transkripti (Noter veya ilgili kurum onaylı)
 11. Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
 12. Tezli yüksek lisans belgesinin onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
 13. Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge
 14. Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)
 15. Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 2. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya okunamayan belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin kaydına girmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve başvuru evrakları ilgili birimin kaydına girdikten sonra iade edilmeyecektir.
 3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgili hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
 4. Onaylı istenen belgelerin noterden veya ilgili resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak ıslak imza ile onaylanması gerekmektedir. Onaylı istenen belgelerden birinin onaysız olması halinde adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 6. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
 7. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınav Takvimi:
 1. İlk Başvuru Tarihi : 11 Kasım 2020
 2. Son Başvuru Tarihi : 25 Kasım 2020
 3. Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 07 Aralık 2020
 4. Giriş Sınavı Tarihi : 15 Aralık 2020
 5. Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 18 Aralık 2020
 6. Başvuru Adresi : Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.
 7. Sonuçların ilan adresi: www.harran.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1 × four =