Hakkari Üniversitesi 17 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
889

Hakkari Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımladı.

Hakkari Üniversitesi, çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 6 öğretim üyesi ve 11 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 14 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Hakkari Üniversitesi akademisyen ilanında toplamda 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Profesör ile 6 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.”
İlanda Hakkari Üniversitesi akademik personel olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Eğitim Fakültesi: Temel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Bölümü
 • İlahiyat Fakültesi: Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü
 • Çölemerik Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Genel Şartlar:

 • a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
 • b) Adayların 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
 • c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

İstenilen Belgeler:

 1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 (Altı) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile beraber Rektörlüğe
 2. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri

 1. Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Öğretim Elemanı İlanı

” 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.”
İlanda Hakkari Üniversitesi akademik personel olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
 • Çölemerik Meslek Yüksekokulu: Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
 • Rektörlük: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Yabancı Diller Yüksekokulu 
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü, Ebelik Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

GENEL ŞARTLAR

 1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Adayların ALES’ten en az 70 puan, Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Yükseköğretim tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından enaz 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın muadili bir puan almış olması gerekir.
 3. Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 5. Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesine göre yapılacaktır.
 6. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 7. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 8. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır.
 9. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır.
 10. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 11. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe. (Dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında ulaşabilirsiniz).
 2. Öz geçmiş.
 3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi. (Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl geçerlidir).
 4. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.
 5. Yabancı dil sınavı (KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav) belgesi fotokopisi
 6. Yüksek lisans yapmış olmak şartıyla çıkan ilanlarda, yüksek lisans diploma fotokopisi veya yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak şartıyla çıkan ilanlarda öğrenci belgesi.
 7. Lisans transkripti (Aslı veya Onaylı Örneği).
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 10. Hizmet belgesi (Daha önce kamuda, Özelde SSK veya BAĞ -KUR da çalışmışlığı varsa).
 11. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).
 12. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
 13. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU / ÖN DEĞERLENDİRME / SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

 1. İlan Yayım Tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.
 2. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde İLGİLİ BİRİMLERE başvurmaları gerekmektedir.
 3. Başvuru, Değerlendirme ve Sınav Takvimi: Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Sonuç Açıklama Tarihi üniversitemizin www.hakkari.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

11 + fourteen =