Hacettepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
316
Hacettepe Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere toplam 24 akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Hacettepe Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Hacettepe Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere toplam 24 akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’ nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Sınav Takvimi:

İlk başvuru tarihi: 12.12.2019

Son başvuru tarihi: 26.12.2019

Ön Değerlendirme tarihi: 30.12.2019

Sınav giriş tarihi: 03.01.2020

Sonuç açıklama tarihi: 07.01.2020

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:,

 • Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
 • Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),
 • ALES Belgesi,
 • 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Tecrübe durumunu gösterir belge (onaylı belge),
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge),

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

 • Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge),
 • Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),
 • ALES Belgesi,
 • 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge),
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge),

Önemli Notlar

1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

3-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

4-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda).

6- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

7-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

9- İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

10.Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

16 − 14 =