Hacettepe Üniversitesi 37 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak!

0
354

Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Hacettepe Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 37 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 30 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Hacettepe Üniversitesi, öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 33 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.  ”
İlanda yer alan Hacettepe Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Ankara Devlet Konservatuvarı: Müzik
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik Bilimleri
 • Eczacılık Fakültesi: Eczacılık Meslek Bilimleri
 • Hukuk Fakültesi: Özel Hukuk, Kamu Hukuku
 • Edebiyat Fakültesi: Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Tarih, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı,
 • Fen Fakültesi: Kimya, Biyoloji,
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Seramik ve Cam
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme
 • Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği,
 • Spor Bilimleri Fakültesi: Egzersiz ve Spor Bilimleri
 • Tıp Fakültesi: Dahili Tıp Bilimleri
 • Rektörlük: Avrupa Birliği Ofisi
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Öz geçmiş,
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge),
 7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),
 8. ALES Belgesi,
 9. 2 (iki) Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 10. Yabancı Dil Belgesi,
 11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge),
 12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
ÖNEMLİ NOTLAR
 1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 3. İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
 4. Onaylı istenen belgelerin, e-Devlet üzerinden karekodlu alınması veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 5. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda).
 6. İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 8. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
 9. İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
 10. Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır. *Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
Sınav Takvimi:
 • İLK BAŞVURU TARİHİ : 30 KASIM 2020
 • SON BAŞVURU TARİHİ : 14 ARALIK 2020
 • ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 18 ARALIK 2020
 • SINAV GİRİŞ TARİHİ : 21 ARALIK 2020
 • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 24 ARALIK 2020
İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar için geçerli diğer başvuru şartlarını buradan öğrenebilirsiniz.

İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

20 − 11 =