Gümüşhane Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak!

0
501
Gümüşhane Üniversitesi 21 Aralık 2020 tarihli akademik ilanı için 23 Aralık 2020 tarihinde Düzeltme İlanı yayımladı.

Gümüşhane Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Gümüşhane Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği 21 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ilanında toplamda 17 öğretim üyesi ile 10 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Gümüşhane Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında 2 Doçent ve 15 Doktor Öğretim Üyesi ile 4 Araştırma Görevlisi ve 6 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
İlanda yer alan Gümüşhane Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Harita Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü
 • İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu: Hukuk Bölümü
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu:  Muhasebe ve Vergi Bölümü, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
 • İlahiyat Fakültesi:  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi:  Sosyal Hizmet Bölümü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:  Maliye Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Turizm Fakültesi: Turizm Rehberliği Bölümü
 • Kelkit Aydın Doğan MYO: Veterinerlik Bölümü

İstenen Belgeler

 • Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları ana bilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile öz geçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar (http://www.gumushane.edu.tr/dosya/ogretim_uyesi_basvuru.doc) 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)
Başvuru Tarihleri
 • Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.”

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 2. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)
 2. Öz geçmiş,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurt alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 5. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,
 6. ALES Belgesi,
 7. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 9. Fotoğraf (1 adet)
 10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:

 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
 • Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
 • Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
 • Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
 • Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
 • İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ
 • Duyuru Başlama Tarihi : 21/12/2020
 • Son Başvuru Tarihi : 04/01/2021
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 06/01/2021
 • Sınav Giriş Tarihi : 08/01/2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 12/01/2021
 • Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
 • Başvuru Adresi : İlgili Birimlere yapılacaktır.
 • Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gumushane.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

four × three =