Giresun Üniversitesi 5 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
1129

Giresun Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımladı.

Giresun Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 5 akademisyen alımı ile alakalı ilanı 15 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Giresun Üniversitesi bünyesine öğretim üyesi alım ilanında 1 Profesör ve 4 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. “
İlanda yer alan Giresun Üniversitesi bünyesinde açılan öğretim üyesi kadrosuna Profesör alımı yapılacak fakülte/bölüm – yüksekokul/program bilgileri aşağıda iletilmiştir:
 • Tıp Fakültesi: Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/ kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

İstenen Belgeler:

 • Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
 • PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği dilekçelerine özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
Başvuru Tarihleri: 
 • İlan Tarihi : 15.09.2020
 • Başvuru Tarihi : 15.09.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 29.09.2020

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.”
İlanda yer alan Giresun Üniversitesi bünyesinde açılan öğretim üyesi kadrosuna Öğretim Görevlisi alımı yapılacak fakülte/bölüm – yüksekokul/program bilgileri aşağıda iletilmiştir:
Rektörlük: Basın Koordinatörlüğü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
GENEL ŞARTLAR
 1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

MUAFİYET

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru Formu (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.)
 2. Öz geçmiş.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
 5. Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)
 6. İki adet fotoğraf
 7. ALES Belgesi. (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)
 8. Yüksek lisans diploması fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi
 9. İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.
 10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.
 12. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı)
  NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

  Sınav Takvimi

 • İlk Başvuru Tarihi : 15.09.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 29.09.2020
 • Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 06.10.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi : 12.10.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 15.10.2020
 • BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: Başvurular, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Sınav Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.
 • BAŞVURU ADRESİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Güre Yerleşkesi Rektörlük Binası Merkez / GİRESUN http://pdb.giresun.edu.tr/
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

five × three =